Verslo vadybos katedra

Adresas: Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda, 314 aud.
Telefonas: +370 699 07972
Elektroninis paštas: e.gotautiene@kvk.lt

Katedros vedėja – lektorė Eglė Gotautienė

Studijų sritis: Socialiniai mokslai
Studijų kryptis: N100 Verslas

Katedroje vykdomos studijų programos: 

Verslo vadyba(valstybis kodas- 653N1004)

Programa akredituota iki 2019-06-30

Verslo vadybos studijų programa skirta: Parengti aukštos kvalifikacijos verslo vadybininką, gebantį savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą, kurti verslą ir jį valdyti, dirbti samdos pagrindais verslo organizacijų įvairaus lygio valdymo grandyse, gebantį veikti nuolat kintančiame verslo pasaulyje.

Karjeros galimybės. Asmenys, sėkmingai baigę studijas pagal šią programą, įgiję profesinę kompetenciją, gebės savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse: verslo įmonės kūrimas; rinkos tyrimas; verslo įmonės (padalinio) veiklos planavimas; įmonės (padalinio veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį; vadovavimas darbuotojams; verslo būklės kontrolė; verslo plėtra; rinkodaros valdymas; finansų valdymas.


Pardavimų vadyba
(valstybinis kodas – 653N14003)

Programa akredituota iki 2016-06-30

Pardavimų vadybos studijų programa skirta: Parengti aukštos kvalifikacijos pardavimų vadybos specialistą Vakarų Lietuvos ir kitų regionų įmonėms ir jų padaliniams, gebantį įkurti įmonę, parinkti ir motyvuoti darbuotojus, organizuoti įmonės veiklą, užtikrinti veiklos kokybę, išnagrinėti esamą įmonės padėtį ir numatyti ateities perspektyvas. Išugdyti specialistą, pažįstantį pardavimų verslo instrumentus, gebantį priimti savarankiškus sprendimus, planuojantį, organizuojantį, vadovaujantį ir kontroliuojantį prekybinę veiklą, veikiant atsakingai klientų, personalo ir konkurentų atžvilgiu, turintį platų, kūrybinį ir kritinį mąstymą bei teigiamą nuostatą nuolatiniam asmenybės bei profesiniam tobulėjimui.

Karjeros galimybės. Asmenys, sėkmingai baigę studijas pagal šią programą, įgiję profesinę kompetenciją, gebės savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse: prekybos įmonės (padalinio) veiklos planavimas; prekybos įmonės (padalinio) veiklos organizavimas; vadovavimas prekybos įmonės (padalinio) veiklai; prekybos įmonės (padalinio) veiklos koordinavimas ir kontrolė; pardavimo valdymas prekybos įmonėse; prekybos plėtra užsienio rinkose.

Elektroninio verslo vadyba (valstybinis kodas – 653N10010)

Programa akredituota iki 2018-06-30

Elektroninio verslo vadybos studijų programa skirta: parengti šiuolaikišką elektroninio verslo vadybininką  turintį žinių ir įgūdžių reikalingų verslui elektroninėje erdvėje kurti bei valdyti taikant  informacines ir komunikacines technologijas.

Karjeros galimybės. Asmenys, sėkmingai baigę studijas pagal šią programą, įgiję profesinę kompetenciją, gebės savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse:

 • E – verslo įmonės kūrimas;
 • E- verslo  įmonės (padalinio) veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį;
 • Internetiniai rinkodaros tyrimai;
 • Šiuolaikinių  elektroninio verslo sistemų diegimas.
 • Internetinės technologijos elektroniniame versle.
 • Kompiuterinis duomenų apdorojimas.
 • Internetinio puslapio kūrimas.
 • E- verslo plėtra
 • logistinio verslo ir informacijos valdymas;
 • užsakymų tvarkymas;
 • sandėliavimo funkcijų valdymas;
 • logistinio produkto vežimo technologinio proceso valdymas;
 • transporto sistemos valdymas pardavimų procesų valdymas.

Logistikos vadybavalstybinis kodas – 653N18002)

Programa akredituota iki 2016-06-30

Logistikos vadybos studijų programa skirtaparengti šiuolaikišką socialinių mokslų studijų srities vadybos ir administravimo studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacijos logistikos specialistą logistinėms organizacijoms ir įmonių logistiniams padaliniams, išmanantį verslo kūrimo, valdymo ekonominius, teisinius, vadybinius pagrindus, logistinę sistemą ir ją sudarančius komponentus; gebantį analizuoti logistinio verslo aplinką, įmonės išteklius, valdyti klientų užsakymų vykdymo, sandėliavimo, vežimo procesą, kitas logistinės veiklos operacijas naudojantis šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijų technologijomis; efektyviai komunikuoti su Lietuvos ir užsienio partneriais; vadovauti personalui ir jį motyvuoti, spręsti problemas ir priimti racionalius individualius bei komandinius sprendimus.

Karjeros galimybės.Asmenys, sėkmingai baigę studijas pagal šią programą, įgiję profesinę kompetenciją, gebės savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse:

Katedros dėstytojai

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėPareigosEl. paštas
1.Eglė GotautienėLektorėe.gotautiene@kvk.lt
2.Aušra AnužienėLektorėa.anuziene@kvk.lt
3.Jolanda DaubarienėLektorėj.daubariene@kvk.lt
4.Violeta DocienėLektorėv.dociene@kvk.lt
5.Lina DreižienėLektorėl.dreiziene@kvk.lt
6.Irmantas GotautasLektoriusi.gotautas@kvk.lt
7.Violeta GrublienėDocentėv.grubliene@kvk.lt
8.Judita JonuševičienėLektorėj.jonuseviciene@kvk.lt
9.Ieva KaveckėLektorėi.kavecke@kvk.lt
10.Jolanta KreišmonienėLektorėj.kreismoniene@kvk.lt
11.Jūratė LeonavičienėLektorėj.leonaviciene@kvk.lt
12.Loreta MašurinienėLektorėl.masuriniene@kvk.lt
13.Gerda Mockutė-AmbrazaitienėNeat. asistentėg.ambrazaitiene@kvk.lt
14.Odeta NavardauskienėLektorėo.navardauskiene@kvk.lt
15.Rasa NutautienėLektorėr.nutautiene@kvk.lt
16.Vadimas PopovasLektoriusv.popovas@kvk.lt
17.Dovilė PranauskienėLektorėd.pranauskiene@kvk.lt
18.Adelė StonienėLektorėa.stoniene@kvk.lt
19.Sigitas StonkusNeat. lektoriuss.stonkus@kvk.lt
20.Živilė TamošauskaitėLektorėz.tamosauskaite@kvk.lt
21.Antanas VaitiekusLektoriusa.vaitiekus@kvk.lt
22.Loreta VenckevičėLektorėl.venckevice@kvk.lt
23.Daiva ViningienėNeat. lektorėd.viningiene@kvk.lt
24.Julija ŽutautienėLektorėj.zutautiene@kvk.lt
25.Vida ŽvinienėLektorėv.zviniene@kvk.lt

Verslo vadybos katedros dėstytojų konsultavimo grafikas

Eil. Nr.Dėstytojo v. pavardėIIIIIIIV Konsultacijos nuotoliniu būdu
1.E. Gotautienė  15.00-16.30314 2 val.e.gotautiene@kvk.lt
2.J. Daubarienė 15.00-16.30010   2 val.j.daubariene@kvk.lt
3.V. Docienė  13.30 – 15.00010 2 val.v.dociene@kvk.lt
4.L. Dreižienė 16.45-17.30309   1 val.l.dreiziene@kvk.lt
5.I. Gotautas  15.00-16.00314 1 val.i.gotautas@kvk.lt
6.V. Grublienė 16.50-17.50002   1 val.v.grubliene@kvk.lt
7.J. Jonuševičienė  15.00-16.30313  2 val.j.jonuseviciene@kvk.lt
8.I. Kaveckė 13.30-15.00215   2 val.i.kavecke@kvk.lt
9.J. Kreišmonienė 15.00-16.30207  2 val.j.kreismoniene@kvk.lt
10.J. Leonavičienė   15.00-16.30215 2 val.j.leonaviciene@kvk.lt
11.L. Mašurinienė   13.30-15.00215 2 val.l.masuriniene@kvk.lt
12.G. Mockutė – Ambrazaitienė   15.00-15.45215 1 val.g.ambrazaitiene@kvk.lt
13.O.Navardauskienė   15.00-15.45206 1 val.o.navardauskiene@kvk.lt 
14.R. Nutautienė 15.00-16.30302   2 val.r.nutautiene@kvk.lt
15.V. Popovas 15.00-16.00010   1 val.v.popovas@kvk.lt
16.D. Pranauskienė   13.30-15.002152 val.d.pranauskiene@kvk.lt
17.A. Stonienė  14.00-15.30210  2 val.a.stoniene@kvk.lt
18.S. Stonkus   18.00-19.302151 val.s.stonkus@kvk.lt
19.Ž. Tamošauskaitė 14.00-15.30214   2 val.z.tamosauskaite@kvk.lt
20.A. Vaitiekus15.00-16.30010    2 val.a.vaitiekus@kvk.lt
20.L. Venckevičė  13.30-15.00313 2 val.l.venckevice@kvk.lt
21.D. Viningienė   15.00-16.00215 1 val.d.viningiene@kvk.lt
22.J. Žutautienė  14.00-15.30214 2 val.j.zutautiene@kvk.lt
23.V. Žvinienė 13.30-15.00210  2 val.v.zviniene@kvk.lt

Katedros dėstytojų leidybinė veikla (2009-2014 m. m.):

 • Daubarienė JViešbučio administratoriaus kompetencija: Palangos viešbučių vadovų požiūris. Administratorius šiandien: iššūkiai ir perspektyvos. Marijampolės kolegija, 2013.
 • Docienė V. UAB „MARS LIETUVA“ vadybos principai. Straipsnių rinkinys (elektroninis išteklius) KVK. KVK, Technologijų fakultetas, Klaipėda, 2012.
 • Dreižienė L., Jonuševičienė JStatistikos praktiniai darbai. Mokomoji knyga. Klaipėda, KU leidykla, 2011, ISBN 978- 9955-18-592-5.
 • Dreižienė L., Jonuševičienė JVadybos programų studentų statistikos metodų taikymo baigiamuosiuose studijų darbuose ypatumai. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. IV respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. 2011/1(4), ISSN 2029-2279.
 • Gotautas I., Kreišmonienė J. Antikorupcinės veiklos problemos Lietuvoje. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2009“ straipsnių rinkinys. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2009, ISBN 978-9955-27-169-7.
 • Gotautienė E. Grublienė V. Regioninio verslo jūrų žuvininkystės sektoriaus problemos ir perspektyvos. Regional Formation and developmen studines. Journal of Social Sciences 2012/2 ISSN 2019-9370.
 • Gotautienė E. Prekybos rinkodaros praktiniai ir savarankiški darbai. Dalyko studijoms. Klaipėdos universiteto leidykla, 2010.
 • Gotautienė E., Butkutė A. Ekologinis marketingas – konkurencinio pranašumo ir pridėtinės vertės garantas verslui. Mokslinių straipsnių žurnalas: Profesinės studijos: teorija ir praktika,       2011/8ISSN 1822-3648.
 • Jonuševičienė J., Nutautienė R., Navardauskienė O. Elektroninio mokymo(si) taikymo galimybės studijuojant matematiką kolegijoje. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinei studijų kokybei. Mokslinių straipsnių žurnalas. 2013/1(6) ISSN 2029-2279.
 • Jonuševičienė J., Nutautienė R., Dreižienė L. Inovatyvių dėstymo metodų taikymas dėstant matematiką koleginėse studijose. Lietuvos matematikų draugijos rinkinys: LMD darbai, serija B, 53 tomas ISSN 0132-2818.
 • Jonuševičienė J., Stonienė A., Žvinienė V. Studentų bendrųjų kompetencijų tobulinimas ir atitiktis darbo rinkos  poreikiams.Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. V respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. 2012/1(5), ISSN 2029-2279.
 • Jonuševičienė J., Kraniauskienė S., Kavolius R., Jakubauskienė V. Studentų pasitenkinimas studijų kokybe: Klaipėdos valstybinės kolegijos atvejis. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. IV respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. 2011/1(4), ISSN 2029-2279.
 • Jonuševičienė J., Vilniūtė O., Garnienė B. Naudojimosi mokymo priemonėmis ir informaciniais šaltiniais ypatybės, studijuojant matematiką Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. ,,Mokslas ir edukaciniai procesai“, 2010m. Nr. 1 (10),ISSN 1822-4644.
 • Jonuševičienė J., Vilniūtė O. „Diferencialinio ir integralinio skaičiavimo praktikumas“. KU leidykla, 2009. ISBN 978-9955-18-403-4.
 • Jonuševičienė J., Stonienė ANaujų studijų programų ir specializacijų poreikis. „Mokslas ir edukaciniai procesai“, 2010m. Nr. 1 (10), ISSN 1822-4644.
 • Kreišmonienė J.Euro įvedimo Lietuvoje perspektyvos ir problemos. Studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga „Verslo ir technologijų įžvalgos 2014“.
 • Kreišmonienė J. Asmeninių finansų valdymo teoriniai ir praktiniai aspektai. Respublikinės mokslinės-praktinės  konferencijos pranešimų medžiaga „Šiuolaikinis specialistas: XXI a. visuomenės iššūkiai“. Žemaitijos kolegija, 2014.
 • Kreišmonienė J.Letukytė SDarbo jėgos emigracija: pagrindinės priežastys ir pasekmės Lietuvos ekonomikai. Studentų mokslinės praktinės konferencijos “Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos, vadybos, technologijos įžvalgos“ pranešimų medžiaga. Klaipėda: Vakarų Lietuvos verslo kolegija, 2011, ISSN 2029-0217.
 • Kreišmonienė J., Abelkienė R.Studijų kokybės vertinimas: studentų nuomonės tyrimas. Periodinis recenzuojamas mokslinių straipsnių leidinys: Mokslas ir edukaciniai procesai. 2010 Nr. (10), ISSN 1822-4644.
 • Leonavičienė J. Klaipėdos apskrities abiturientų pasirinkimų tolimesnėms studijoms analizė. Šiuolaikinis specialistas: XXI a. Visuomenės iššūkiai. Konferencijos medžiaga. El. Leidinys (CD-ROM) ISBN97869-95-296-1-5, brūkšninis kodas 9786099529615.
 • Leonavičienė J. Profesinės veiklos praktikos veiksmingumas: studentų požiūris. Straipsnių rinkinys „VPMF patirtis: idėjų kelias, galimybių erdvė, verslumo viršūnė. 2012, ISBN 978-69-436-17-6
 • Leonavičienė J. Dėstytojų požiūris į verslumo ugdymo prielaidas, galimybes bei perspektyvas. Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris. Kauno kolegijos leidybos centras, 2010.
 • Navardauskienė O. Straipsnis „Naudojimosi mokymo priemonėmis ir informaciniais šaltiniais ypatybės, studijuojant matematiką Klaipėdos valstybinėje kolegijoje“. „Mokslas ir edukaciniai procesai“, ISSN 1822-4644 referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje. 2010 Nr. 1(10), Klaipėdos verslo aukštoji mokykla.
 • Pranauskienė D.Laisvas darbuotojų judėjimas: Lietuva Europos Sąjungos kontekste. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. 2014 m. Nr. 1(3), ISSN 2029-9311 referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje.
 • Stonienė A. Kokybės vadybos sistemos diegimas verslo praktinio mokymo firmose (VPMF „Studauto“ pavyzdžiu). Simulith centro leidinys, UAB „Biznio centro mašinos“ leidykla, 2009, ISBN 978-9955-888-18-5.
 • Stonienė A.Studijų verslo praktinio mokymo firmos įtaka darbuotojų konkurencingumui darbo rinkoje. Tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys “Konkurencingumo vaidmuo studijose ir versle“, KVAM, 2010.
 • Stonienė A., Bertulis A. Verslo praktinio mokymo firmos verslumo ugdymo kontekste. Straipsnių rinkinys „Verslo praktinių mokymo firmų patirtis: idėjų kelias, galimybių erdvė, verslumo viršūnė“. 2012, UDK 658:377(474.5) Ve-183.
 • Stonkus S. Jūrinių suskystintų gamtinių dujų importo terminalų tyrimas. Transporto priemonės, „Technologija“, Kaunas, 2009.
 • Tamošauskaitė Ž.Nacionalinių ir regioninių ekonominių sistemų taikymas Europos Sąjungos plėtros kontekste.Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos „Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje“ pranešimų medžiaga. 2011, ISSN 2029-2805; ISSN 2029-2813.
 • Tamošauskaitė Ž. Lietuvos įmonių raidos rodiklių analizė. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ pranešimų medžiaga. 2013, ISSN 2029-2805; ISSN 2029-2813.
 • Vaitiekus A., Docienė V., Bručkutė R., Paužuolienė J.,Uždarosios akcinės bendrovės motyvavimo poveikis darbuotojams. VADYBA Journal of management. Mokslo tiriamieji darbai. 1(20). Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
 • Vaitiekus A., Docienė V., Bručkutė R., Paužuolienė J.,UAB „YAZAKI WIRING TECHNOLOGIES LIETUVA“ organizacinės kultūros poveikis darbo aplinkai. VADYBA Journal of management. Mokslo tiriamieji darbai. Nr. 2(23).Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.
 • Vaitiekus A., Docienė V., Paužuolienė J., Lietuviško ir užsienio kapitalo organizacijų organizacinės kultūros tyrimas Klaipėdos mieste.Regional formalion and development studies. Journal of Social Scientces. 2(13).. Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
 • Venckevičė L. Paslaugų kokybės sąsajos su AB Lietuvos draudimas konkurencingumu.Regional Formalion and Development Studies. Klaipėdos universitetas, 2014, Nr. 1 (11).
 • Žutautienė J. Pardavimų organizavimas. Studijų knyga. UAB „Vitae Litera“ leidykla, 2011.
 • Žutautienė J. Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje. Inovacijos vadybos specialistų rengime. Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2011.
 • Žutautienė J. Verslas-studijos mokslas. Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos aspektai ir problemos. Žemaitijos kolegija, 2012.
 • Žvinienė V., Stonienė A.Mokomoji knyga: Pasiekimų vertinimas verslo praktinio mokymo firmose. VPMF vadovams ir studentams. Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2011.
 • Žvinienė V. Darbo verslo praktinio mokymo firmoje naudingumas studentų ateities darbinei veiklai. Mokslo leidinys „Verslo praktinio mokymo firmų patirtis: idėjų kelias, galimybių erdvė, verslumo viršūnė“. UAB Biznio mašinų kompanija“, 2010.

Parašykite komentarą