Turizmo ir rekreacijos katedra

TURIZMO IR REKREACIJOS KATEDRA

Adresas: Jaunystės g. 1, LT- 91274 Klaipėda
Telefonas: +370 699 33862
Elektroninis paštas: j.kaspariene@kvk.lt

Katedros vedėja – Jurgita Kasparienė

Studijų sritis: Socialiniai mokslai
Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis (N800)

 Katedroje vykdomos studijų programos:

SVEIKATINGUMO PASLAUGŲ VADYBA

(vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis)

nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos

Studijų sritis: Socialiniai mokslai.

Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis.

Jungtinė studijų programa Sveikatingumo paslaugų vadyba parengta ir vykdoma kartu su ISMA aukštąja mokykla (Latvija). Įgyvendinant jungtinę studijų programą, sutelkiami dviejų aukštųjų mokyklų akademiniai, finansiniai ir intelektiniai ištekliai, todėl studentams siūlomos ypač aukštos kokybės studijos, platesnės galimybės perimti abiejų šalių ir aukštųjų mokyklų ugdymo bei studijų patirtį. Programos vykdymo procese numatomas dėstytojų, studentų ir virtualus mobilumas.

Vienas iš šios jungtinės studijų programos iniciatorių yra prestižinė tarptautinė organizacija – Europos SPA asociacija, didžiausią patirtį sveikatingumo ir SPA sektoriuose turinti organizacija Europoje.

Baigusiems jungtinę studijų programą Sveikatingumo paslaugų vadyba, suteikiamas jungtinis turizmo ir poilsio profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų programa Sveikatingumo paslaugų vadyba skirta parengti kvalifikuotą, socialiai, ekonomiškai atsakingą, į praktinę veiklą orientuotą sveikatingumo paslaugų vadybininką, gebantį atsakingai kurti individualiai bei komandoje, valdyti sveikatingumo paslaugų verslą nuolat kintančioje nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje.

Jungtinė studijų programa bus vykdoma anglų kalba, todėl šios studijų programos absolventai gebės dirbti įvairiose Lietuvos, Latvijos ir kitų Europos šalių turizmo ir sveikatingumo paslaugų verslo srityse: sveikatingumo, laisvalaikio, grožio terapijos, turizmo informacijos, apgyvendinimo, pramogų ir kt.

Turizmo administravimas(653N83004)

Programa akredituota iki 2020-06-30

Turizmo administravimo studijų programa skirta parengti kūrybingus, iniciatyvius bei priimančius iššūkius aukštos kvalifikacijos turizmo administratorius darbui įvairiose turizmo verslo srityse, gebančius profesionaliai valdyti laisvalaikio organizavimo projektus, dirbti gidais, kelionių vadovais, kelionių agentais, administruoti viešbučių verslą, kintančiomis rinkos sąlygomis.

Specializacijos:

 • Gido paslaugos
 • Laisvalaikio organizavimas
 • Viešbučių administravimas

Karjeros galimybės.

Turizmo administratoriai galės dirbti turizmo įmonėse, įkurti savo turizmo įmonę ir jai vadovauti, organizuoti įmonės ar padalinio veiklą, vadovauti darbuotojams, rengti turistines keliones ir jas organizuoti, vadovauti įvairių tipų kelionėms, galės dirbti viešbučių administratoriais, pramogų ir renginių organizatoriais, galės kurti turizmo produktus.

Sporto ir pramogų vadyba(653N87001)

Programa akredituota iki 2019-06-30

Sporto ir pramogų vadybos studijų programa skirta parengti šiuolaikišką sporto ir pramogų vadybininką praktiniam darbui verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose, išmanantį sporto ir pramogų veiklos sritis ir jų ypatumus, gebantį profesionaliai valdyti projektus, planuoti, organizuoti, vadovauti ir kontroliuoti sportinę ir pramoginę veiklą kintančiomis rinkos sąlygomis.

Specializacijos:

 • Pramoginės veiklos organizavimas
 • Sporto turizmo veiklos organizavimas
 • Sporto renginių organizavimas

Karjeros galimybės.

Sporto ir pramogų vadybininkai galės dirbti sporto ir pramogų veiklą organizuojančiose įmonėse vadybininkais ar projektų vadovais, savarankiškai steigti savo organizacijas ir įgyvendinti sporto ir pramogų projektus.

Katedros dėstytojai

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėPareigosEl. paštas
1.Gita StatnickėLektorėg.statnicke@kvk.lt
2.Jolanta BojorovienėLektorėj.bojoroviene@kvk.lt
3.Inga BenetienėLektorėi.benetiene@kvk.lt
4.Laurencija Budrytė-AusiejienėLektorėl.budryte-ausiejiene@kvk.lt
5.Remigijus KinderisLektoriusr.kinderis@kvk.lt
6.Alvydas MickusLektoriusa.mickus@kvk.lt
7.Daiva PalubinskaitėLektorėd.palubinskaite@kvk.lt
8.Birutė PetraitienėLektorėb.petraitiene@kvk.lt
9.Arnold PiklapsLektoriusa.piklaps@kvk.lt
10.Jolanta KlapatauskienėLektorėj.klapatauskiene@kvk.lt
11.Daiva StatkuvienėLektorėd.statkuviene@kvk.lt
12.Ona ZelenienėLektorėo.zeleniene@kvk.lt
13.Rima AndriškevičiūtėLektorėrima.andriskeviciute@gmail.com
14.Rimantas MikalauskasDocentas, daktarasr.mikalauskas@lsu.lt
15.Eduardas SpiriajevasDocentas, daktarasgeostudijos@gmail.com
16.Mindaugas GudelisAsistentasm.gudelis@kvk.lt
17.Aistė JurkienėLektorėa.jurkiene@kvk.lt
18.Jonas KavaliauskasLektoriusj.kavaliauskas@kvk.lt

 Turizmo ir rekreacijos katedros dėstytojų konsultavimo laikas 2014-2015 m. m. pavasario semestrui:

Eil.Nr.DėstytojasPirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtad.El. paštas
1.Lektorė GitaStatnickė   13.30 -15.00124 k.g.statnicke@kvk.lt
2.Lektorė Jolanta Bojorovienė14.00 -15.30124 k.   j.bojoroviene@kvk.lt
3.Lektorė IngaBenetienė 13.30 – 15.00124 k.  i.benetiene@kvk.lt
4.Lektorė Laurencija Budrytė – Ausiejienė  15.00 – 16.30126 a. l.budryteausiejiene@kvk.lt
5.Lektorius Remigijus Kinderis   13.30-15.00124 k.r.kinderis@kvk.lt
6.Lektorius Alvydas Mickus 15.00 – 16.30308 a.  a.mickus@kvk.lt
7.Lektorė Daiva Palubinskaitė  15.00 – 16.00013 k. d.palubinskaite@kvk.lt
8.Lektorė Birutė Petraitienė   13.30-15.00013 k.b.petraitiene@kvk..lt
9.Lektorius ArnoldPiklaps15.00-16.30417 a. J-2   a.piklaps@kvk.lt
10.Lektorė Jolanta Klapatauskienė15.00 -16.30 416 a. J-2   j.klapatauskiene@kvk.lt
11.Lektorė Daiva Statkuvienė14.00 – 15.00316 a.   d.ststkuviene@kvk.lt
12.Lektorė Rima Andriškevičiūtė   13.30-15.00124 k.rima.andriskeviciute@gmail.com
13.Doc. dr. Rimantas Mikalauskas14.00 – 15.30124 k.   r.mikalauskas@lsu.lt
14.Doc. dr. Eduardas Spiriajevas   11.30 – 12.0016.30 – 17.00124 k.geostudijos@gmail.com
15.Lektorė AistėJurkienė15.00 -16.30122 kab.   a.jurkiene@kvk.lt

Katedros dėstytojų leidybinė veikla:

 • Statnickė G., Budrytė-Ausiejienė L., Bojorovienė J. Peculiarities of preparation and implementation of a Joint Study Programme, implementing the project “Development and inplementation of a joint study programme “Wellness Services Management””. Conference proceedings: Applied Sciences Forum 2013 “Internationalisation and Development of Professionally Oriented Programmes and Applied Research at Universities of Applied Sciences Conference”.ISBN 978-609-436-030-5.
 • Kinderis R., Jucevičius G. Komplementarumas kaip verslo modelių bendradarbiavimo raiškos pagrindas // Mokslas ir edukaciniai procesai.Mokslas ir edukaciniai procesai/ Sveikatingumo institutas, Klaipėda. ISSN 2345-0681, 2013. Nr. 2 (17). („Index Copernicus“, „EBSCO“, „Ulrich, „CiteFactor“).
 • Kinderis R., Jucevičius G. Strategic alliances – their definition and formation //. Latgale National Economy Research/Rezekne Higher Education Institution Scientific Institute for Regional Studies, Latvia. 2013 ISSN 1691 – 58. Nr. 1(5) 28. (IndexCopernicus).
 • Statnickė G. Asmeninių investicijų planavimas: studentų požiūris. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei, Nr. 2013/1(6). Vilnius, Vilniaus kolegija, 2013. ISSN 2029-2279.
 • Kavaliauskienė A. Lietuvininkų tradicinės aprangos ir nešiosenos atspindžiai Ievos Simonaitytės kūryboje. Tautosakos darbai XLV. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. ISSN 1392-2831.
 • Kinderis R., Jucevičius G. Strategic alliances – their definition and formalion.Latgale National Economy Research / Rezekne Higher Education Institution Scientific Institute for Regional Studies, Nr. 1(5) 28. Latvia, 2013. ISSN 1691-58.
 • Kinderis R., Jucevičius G. Clusteras Harmonious Cooperation of the Business Models of Wellness Tourism MembersEconomic Science for Rural Development / Latvia University of Agriculture, Nr. 31. Latvia, 2013. ISSN 1691-3078.
 • Kinderis R., Jucevičius G. Verslo modelio inovacijos: tipologijos ir dimensijos vadybos teorijoje.Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, Nr. 29(1). Šiauliai, VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2013. ISSN 1648-9098.
 • Spiriajevas E. The Development of International Tourism in Lithuania: A Comparative Analysis of Regional Aspects. Baltic Region (2013/1/15). Immanuel Kant Baltic Federal University Press, 2013. ISSN 2074-9848.
 • Spiriajevas E. Tourism Sector‘s Structure and Territorial Disparities in Lithuania. Regional Formation and Development Studies. Journal of Social Sciences (2013/1), 2013. ISSN 2079-9370.
 • Kinderis R. (bendraautorius). Paslaugų kokybės vertinimas viešbučių versle. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, Nr. 2011/21 (1). ISSN 1648-9098.
 • Kinderis R. (bendraautorius). Viešbučio įvaizdį formuojančių veiksnių analizė. Mokslas ir edukaciniai procesaiNr. 2011/1 (12). ISSN 1822-4644.
 • Kinderis R. Sekso turizmo apraiškos Lietuvoje. Konferencijos elektroninį leidinį Mokslas ir praktika. Aktualijos ir perspektyvos, 2011. ISBN 978-609-8040-56-2.
 • Kinderis R. Konferencijos pranešimų anotacijų leidinys “Verslas, studijos ir aš”, 2011. ISBN 978-609-415-031-9.
 • Kinderis R. Šiandieninė socialinio turizmo padėtis Europoje. Taikomieji tyrimai – visuomenės aktai,Nr.4., 2010. ISSN1822-3575.
 • Spiriajevas E. Borderlands of Lithuania and Kaliningrad Region of Russia: Gudelines for Comparative Geographic Approach. Human Resources – the Main Factor of Regional Development. Journal of Social Sciences No. 2. Klaipėda University Regional Policy and Planning Institute, 2010. ISBN 978-9955-18-521-5.
 • Kinderis R. Darbuotojų lojalumo stiprinimas smulkaus verslo įmonėse. Mokslinis periodinis leidinys „Tiltai“, Nr.1 (46). Klaipėda, KU leidykla, 2009. ISNN 1392-3137.
 • Kinderis R. (bendrauatorius). EVENTi Renginių vadyba. Vadovas. Klaipėda, KU leidykla, 2009. ISBN 978-609-95120-0-6.
 • Kinderis R. Tarptautinio marketingo pagrindai. Metodinė knyga. Klaipėda, KU leidykla, 2009. ISBN 978-9955-18-465-2.
 • Kinderis R. Darbuotojų lojalumo stiprinimas smulkaus verslo įmonėse. Mokslinis periodinis leidinys „Tiltai“,Nr.1 (46). Klaipėda, KU leidykla, 2009. ISNN 1392-3137.
 • Kinderis R. Lietuvos darbo ištekliai. Metodinė knyga. Klaipėda, UAB „Ciklonas“, 2008. ISBN 978-9955-880-10-3.

Turizmo administravimo katedra yra šių organizacijų narė:

1. Lietuvos turizmo asociacija

2. World Association for Hospitality and Tourism Education and Training

Parašykite komentarą