Transporto inžinerijos katedra

Adresas: Bijūnų g. 10, 224 kab. LT- 91223 Klaipėda
Telefonas: +370 655 20597
Elektroninis paštas: j.liebuviene@kvk.lt

Katedros vedėja – lektorė Jūratė Liebuvienė

Studijų sritis: Technologijos mokslai
Studijų kryptis: Sausumos transporto inžinerija

Katedroje vykdomos studijų programos

AUTOMOBILIŲ TECHNINIS EKSPLOATAVIMAS (653E21007);

Programa akredituota iki 2015-08-31 d.

Automobilių techninio eksploatavimo studijų programa skirta: rengti Automobilių techninio eksploatavimo inžinierius, gebančius parengti automobilių techninės priežiūros įmonės (padalinio) technologinį projektą, parinkti ir projektuoti automobilio detalių ir junginių remonto technologijas, parengti detalių ir junginių darbo brėžinius, organizuoti automobilių techninę priežiūrą, organizuoti automobilių diagnostiką, matuoti ir analizuoti diagnostinius parametrus, nustatyti automobilio detalių ir junginių remonto poveikį, organizuoti automobilio remonto darbus; atlikti darbų kokybės kontrolę, analizuoti ir įvertinti verslo aplinką ir galimybes, įkurti įmonę (padalinį) ir organizuoti jo veiklą.

Karjeros galimybės. Įgiję Automobilių techninio eksploatavimo specialybę, asmenys, gebėsparengti automobilių techninės priežiūros įmonės (padalinio) technologinį projektą, organizuoti automobilių techninę priežiūrą, organizuoti automobilių diagnostiką, nustatyti automobilio detalių ir junginių remonto galimybes ir technologijas, organizuoti automobilio remonto darbus; atlikti darbų kokybės kontrolę.

Automobilių techninio eksploatavimo specialistai gali dirbti įvairiose lengvųjų automobilių ir sunkvežimių servisuose, stambiose autotransporto įmonėse, automobilių techninio eksploatavimo technologijų ir įrangos projektavimo biuruose.

TRANSPORTO LOGISTIKOS TECHNOLOGIJOS (653E20002)

Programa akredituota iki 2016-12-31 d.

Transporto logistikos technologijų studijų programa skirta: rengti Transporto logistikos technologijų specialistus, gebančius atlikti sudėtingą kūrybinį darbą įvairiose transporto įmonių veiklos srityse: vadovauti krovinių ir keleivių vežimo procesams integruojant įvairias transporto rūšis, organizuoti krovinių kaupimo ir saugojimo operacijas, užtikrinti efektyvų transporto priemonių panaudojimą, vykdyti ekspedicinę veiklą, bei užsiimti autonomiška, išsamiomis žiniomis grindžiama profesine veikla privačiose įmonėse.

Karjeros galimybės. Įgiję Transporto logistikos inžinerijos specialybę, asmenys, gebės organizuoti vietinius ir tarptautinius krovinių ir keleivių vežimus automobilių ir geležinkelių transportu; spręsti vežimų planavimo, organizavimo, krovinių kaupimo ir saugojimo problemas; atsakyti už vežimo proceso kokybę; užtikrinti efektyvų transporto priemonių panaudojimą; parinkti krovos darbų mechanizmus; organizuoti mažos vežimo paslaugų įmonės darbą; vykdyti transporto-ekspedicines operacijas; rengti vežimų techninę ir technologinę dokumentaciją; atlikti rinkos tyrimus; vertinti verslo aplinką ir savo veiklos rezultatus; bendradarbiauti su kitų institucijų darbuotojais ir verslo partneriais.

Transporto logistikos inžinerijos kvalifikacija reikalinga norint dirbti keleivių ir krovinių vežimo įmonėse, ekspedicinėse, logistikos kompanijose.

Katedros dėstytojai

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėPareigosEl. paštas
1.Dovilė SevelevičiūtėLektorėd.seveleviciute@gmail.com
2.Vida JokubynienėLektorėvidajokub@yahoo.com
3.Sigutė EžerskienėLektorės.ezerskiene@kvk.lt
4.Jūratė VaitekonienėLektorėj.vaitekoniene@kvk.lt
5.Saulius GrinkevičiusLektoriussgkvklt@gmail.com
6.Saulius TamokaitisLektoriussauliuskvk@gmail.com
7.Juozas BreivėLektoriusbreive.juozas@gmail.com
8.Šarūnas BerlinskasLektoriuss.berlinskas@kvk.lt
9.Mantas BeniušisAsistentasmantasb027@yahoo.com
10.Almantas BernotasTI centro vadovas asistentasa.bernotas@kvk.lt
11.Romas ValevičiusNeatestuotas lektoriusromas.valevicius@vkti.gov.lt
12.Arūnas VerpečinskasLektoriusa.verpecinskas@litrail.lt
13.Martynas RačkusLaborantasm.rackus@kvk.lt
14.ArūnasVerpečinskasNeatestuotas lektorius 
15.Eglė Jotautienėdr. neatestuota docentė 
16.Irina SolomatinaNeatestuota lektorė 
17.Rima StončaitytėNeatestuota asistentė 

Transporto inžinerijos katedros dėstytojų konsultavimo grafikas

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėSavaitės diena
IIIIIIIVV
1.Jūratė Liebuvienė    800-1030108 a.
2.Dovilė Sevelevičiūtė    800-1030108 a.
3.Vida Jokubynienė    800-1030108 a.
4.Sigutė Ežerskienė    800-1030         108 a.
5.Jūratė Vaitekonienė    800-1030125 a.
6.Saulius Grinkevičius    800-1030108 a.
7.Saulius Tamokaitis    800-1030108 a.
8.Juozas Breivė    800-1030108 a.
9.Šarūnas Berlinskas    800-1030Jaunystės g.1111 a.
10.Mantas Beniušis    800-1100108 a.
11.Almantas Bernotas    800-1030108 a.
12.Romas Valevičius     800-1030315 a.
13.Arūnas Verpečinskas    800-1030315 a.
14.Martynas Račkus    800-1030108 a.

Katedros dėstytojų leidybinė veikla: 

 • Liebuvienė J., Ežerskienė SAlternatyvių degalų panaudojimo šalies autotransporte tyrimas.Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos. ISSN 2029-400X.
 • Liebuvienė J., Ežerskienė S. Lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto efektyvumo Klaipėdos mieste tyrimas. Verslas – Studijos – Mokslas 2012. Straipsnių rinkinys, ISBN 978-609-404-18-1.
 • Jokubynienė V. Žalingo poveikio aplinkai tyrimas. Verslas – Studijos – Mokslas 2012. Straipsnių rinkinys, ISBN 978-609-404-18-1.
 • Sevelevičiūtė D., Tamokaitis S. Krovinio tvirtinimo įtaka balninio vilkiko dinamikai. Verslas – Studijos – Mokslas 2012. Straipsnių rinkinys, ISBN 978-609-404-18-1.
 • Sevelevičiūtė D., Tamokaitis S. Modulinio autotraukinio panaudojimo Lietuvoje tyrimas. Tyrimai ir aktualijos. ISSN 2029-400X.
 • Tamokaitis S. Akustinis vertikalios ašies vėjo jėgainės tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos. Periodinis mokslinių straipsnių žurnalas ISSN 2029-9303.
 • Beniušis M. Biodujų panaudojimas Lietuvos transporte. Inžinerinės ir edukacinės technologijos. Periodinis mokslinių straipsnių žurnalas ISSN 2029-9303.
 • Grinkevičius S. Degalų įpurškimo slėgio įtaka dyzelinio variklio darbui. Verslas – Studijos – Mokslas 2012. Straipsnių rinkinys, ISBN 978-609-404-18-1.
 • Breivė J. Modernių automobilių valdymo sistemų technologiniai diagnozavimo metodai. Verslas – Studijos – Mokslas 2012. Straipsnių rinkinys, ISBN 978-609-404-18-1.

Dalyvavimas asociacijų veikloje
Katedros dėstytojai dalyvauta AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO DĖSTYTOJŲ IR MOKYTOJŲ asociacijos veikloje.

Konsultacinė veikla:
Vykdome suaugusių mokymus:

 1. Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių mokymo kursai.
 2. Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kvalifikacijos tobulinimo kursai.

Parašykite komentarą