Statybos katedra

Adresas: Bijūnų 10, LT- 91223 Klaipėda
Telefonas: +370 655 38379
Elektroninis paštas: g.beniusiene@kvk.lt

 Katedros vedėja – lektorė Gražina Beniušienė

Studijų sritis: TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
Studijų kryptis: STATYBOS INŽINERIJA

Statyba (653H21003);

Programa akredituota iki 2017-07-15 d.

Statybos studijų programa skirta rengti koleginio išsilavinimo statybos inžinierius, gebančius planuoti savo veiklą, organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant statybos darbus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, ugdyti bendruosius studentų gebėjimus ir pilietines vertybines nuostatas, domėjimąsi technologijos mokslų žiniomis.

Darbo ir karjeros galimybės. Įgiję statybos inžinieriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti statybos inžinieriais statybos verslo įmonėse ir viešojo administravimo įstaigose, įkurti savo verslo įmonę.

Pažangiems nuolatinių studijų studentams mokama stipendija ir suteikiamas bendrabutis. Kolegijoje yra geros sąlygos sportuoti, dalyvauti meno saviveiklos, Studentų  atstovybės veikloje bei vykti studijuoti į užsienio šalis pagal Erazmus mainų programą. 

Katedros dėstytojai

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėPareigosEl. paštas
1.Gražina BeniušienėLektorėg.beniusiene@kvk.lt
2.Danguolė JuknienėLektorėd.jukniene@kvk.lt
3.Mindaugas LaučysLektoriusm.laucys@kvk.lt
4.Rūta LaučienėLektorėr.lauciene@kvk.lt
5.Svetlana MitkuvieneLektorės.mitkuviene@kvk.lt
6.Vida OvaltaitėAsistentėv.ovaltaite@kvk.lt
7.Jevgenija RutėLektorėj.rute@kvk.lt
8.Vida SodienėLektorėvida_sod@yahoo.com
9.Rasa Varpiotaitė – TiutiunikLektorėr.varpiotaite@kvk.lt
10.Virginija TumenienėLektorėv.tumeniene@kvk.lt
11.Marius PovilavičiusLektoriusm.povilavicius@kvk.lt
12.Vilma VačekauskienėLektorėvilmav@vpa.lt
13.Regina MotuzienėLektorė 
14.Vygantas JuknysNeatestuotas lektorius 
15.Jurgita DrizgaitėLektorė 

Statybos katedros dėstytojų konsultavimo grafikas

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėSavaitės diena
IIIIIIIVV
1.Gražina Beniušienė   1700-1830115 kab.  
2.Danguolė Juknienė  1645-1815306 kab.   
3.Svetlana Mitkuvienė    1100-1230304 kab.
4.Rūta Laučienė    1300-1430116 kab.
5.Mindaugas Laučys 1700-1800114 kab.    
6.Vida Ovaltaitė    1100-1230115 kab.
7.Jevgenija Rutė     
8.Rasa Varpiotaitė-Tiutiunik    1100-1230115 kab.
9.Virginija Tumėnienė    1100-1230114 kab.

Katedros dėstytojų leidybinė veikla:

 • Jevgenija Rutė ir ktPasyviųjų būstų koncepcijos raida pasaulyje ir Lietuvoje: skirtumai ir tendencijos, 7-osios mokslinės konferencijos „Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje“ straipsnių rinkinys / Klaipėdos universiteto leidykla. Klaipėda, 2010. ISSN 1822-4652.
 • Beniušienė G. ir kt. Statybos darbų technologijos: konspektasVilnius, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, 2011. ISBN 9789955926450
 • Beniušienė G. ir kt. Baigiamojo darbo rengimo rekomendacijos. Metodinės rekomendacijos. Vilnius, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, 2011. ISBN 9789955926399
 • Beniušienė G., Kunčinas V. Statybos darbų organizavimas. Metodinė mokymo(si) medžiaga. Vilnius, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, 2011. ISBN 9789955926252
 • Mitkuvienė S. Diferencijuoto ir nuotolinio mokymo elementų taikymas matematikos studijų procese. Recenzuojamas mokslinių straipsnių žurnalas „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, Vilniaus kolegija, 2012. ISSN 2029-2279
 • Sūdžiuvienė R., Jakubauskienė V. Savarankiško ugdymo aspektai nuotolinio mokymosi aplinkojeRespublikinės mokslinės – praktinės konferencijos: Verslas – studijos – Mokslas“ straipsnių rinkinis, 2012. ISBN 978-609-118-1
 • Sūdžiuvienė R., Jakubauskienė V. Studijų kokybės samprata: dėstytojo vaidmenų kaita vykstant ugdymo procesui. Recenzuojamas mokslinių straipsnių žurnalas „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, Vilniaus kolegija, 2012. ISSN 2029-2279
 • Laučys M., Beniušienė G. Šviesai laidaus betono gamybos bei pritaikymo galimybių apžvalga. Mokslinių straipsnių žurnalas „Inžinerinės ir edukacinės technologijos“. Kaunas, „UAB Dakra” leidykla, 2012. (ISSN 2029-9303)
 • Laučys M., Laučienė RModernūs statybos projektų kainos apskaičiavimo metodai, Mokslinis-periodinis žurnalas „Inžinerinės ir edukacinės technologijos“. „UAB Dakra” leidykla, 2012. ISSN 2029-9303
 • Mitkuvienė S., Jakubauskienė V., Sūdžiuvienė R. „Изменение роли   преподавателя пpи формировании компетенций студентов“ Сборник научных трудов SWorld по итогам конференции „Наука в жизни современного человека“. Prieiga per internetą: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/c113-9
 • Sūdžiuvienė R. ir Jakubauskienė V. „ИЗМЕНЕНИE РОЛИ ПPEПOДABATEЛЯ ПPИ ФOPMИРОBAHИИ KOMПETEHЦИЙ CTУДЕHTOB“. Сборник научных трудов SWorld по итогам конференции „Наука в жизни современного человека“, зарегистрирован в ISSN International Centre (International Standard Serial Number). Prieiga per internetą: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/c113-9
 • Laučienė RLietuvos ir Latvijos mokėjimų balansų einamosios sąskaitos analizė, „Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2013“, Kauno kolegija, 2013 ISSN 2335-7274
 • Juknienė D.Pikturnienė A.Profesinio rizikos vertinimo organizavimo patirtis ir problemos Klaipėdos regiono įmonėse, Miestų želdynų formavimas. Mokslo darbai. 2013, 1(10). ISSN 1822-9778. ISSN 200029-4549 (online)

Parašykite komentarą