Slaugos katedra

Adresas: K. Donelaičio g. 10, LT- 92143, Klaipėda
Telefonas: +370 610 03126
Elektroninis paštas: slaugoskatedra@kvk.lt

Katedros vedėja – Daiva Narvilienė

Katedros laborantė – Sandra Šreiderytė – Vaičė

Studijų sritis: Biomedicinos mokslų studijų sritis
Studijų kryptis: Slauga

Dokumentai:

 • Bendrosios praktikos slaugos (valstybinis kodas 653B70006) studijų programos baigiamojo darbo rengimo ir vertinimo aprašas;
 • Bendrosios praktikos slaugos studijų programos kvalifikacinio egzamino organizavimo aprašas.

Slaugos katedroje vykdomos studijų programos

Bendrosios praktikos slauga(653B70006);

Programa akredituota iki 2015-08-31

Bendrosios praktikos studijų programa skirta

Parengti specialistą, gebantį dirbti savarankiškai ir komandoje, turintį puikius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas pirminio, antrinio ir tretinio lygių sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.

Karjeros galimybės.

Absolventui, baigusiam studijų programą, suteikiama bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija. Absolventas įgyja teisę dirbti savarankiškai arba įvairių sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą. Įgijus bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, išduodama Bendrosios slaugos praktikos licencija, patvirtinanti suteiktą teisę verstis slaugos praktika. Licenciją išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801) ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Slaugos praktikos licencijavimo taisyklėmis.

Tolesnių studijų galimybės:

Baigus studijas yra galimybė tęsti studijas universitete pasirinktose programose, įgyti magistro, mokslo daktaro kvalifikacinį laipsnį, dirbti mokslinį darbą pasirinktoje veiklos srityje.

Katedra kartu su Mokymo ir paslaugų centru vykdo šiuos mokymus:

 • Operacinės slaugos specializacija;
 • Psichikos slaugos specializacija;
 • Skubiosios medicinos pagalbos specializacija;
 • Bendruomenės slaugos specializacija;
 • Anestezijos specializacija.

Slaugos katedroje yra vykdomos studijos pagal individualų studijų planą asmenims, baigusiems aukštesniąją medicinos mokyklą ir dirbantiems (ne mažiau kaip 3 metus) Bendrosios praktikos slaugytojais.

Slaugos katedroje vykdomos studijų programos

Bendrosios praktikos slauga(653B70006);

Programa akredituota iki 2015-08-31

Bendrosios praktikos studijų programa skirta

Parengti specialistą, gebantį dirbti savarankiškai ir komandoje, turintį puikius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas pirminio, antrinio ir tretinio lygių sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.

Karjeros galimybės.

Absolventui, baigusiam studijų programą, suteikiama bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija. Absolventas įgyja teisę dirbti savarankiškai arba įvairių sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą. Įgijus bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, išduodama Bendrosios slaugos praktikos licencija, patvirtinanti suteiktą teisę verstis slaugos praktika. Licenciją išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801) ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Slaugos praktikos licencijavimo taisyklėmis.

Tolesnių studijų galimybės:

Įgijus bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją absolventas gali tęsti mokymąsi pagal neformaliojo švietimo/ specializacijos programas: „Anestezija ir intensyvioji slauga“, „Psichikos sveikatos slauga“, „Operacinės slauga“, „Skubioji medicinos pagalba“, „Bendruomenės slauga“, „Anestezija“, įgyjant teisę dirbti šiose specializuotose slaugos srityse. Absolventai gali tęsti studijas universitete pasirinktose programose, o baigus papildomąsias studijas įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį studijuojant pagal antrosios pakopos universitetinių studijų programas.

SLAUGOS KATEDROS DĖSTYTOJAI

Eil.Nr.Pavardė, vardasPedagoginė kvalifikacijaEl. paštas
1.  Nijolė GaldikienėLektorėn.galdikiene@kvk.lt
2.  Vida StaniulienėLektorėvida.s@email.lt
3.  Asta MažionienėLektorėa.mazioniene@gmail.com
4.  Daiva NarvilienėSlaugos katedros vedėja, lektorėd.narviliene@kvk.lt
5.  Aldona MockienėLektorėaldonamoc@gmail.com
6.  Dalia PukinskienėLektorėd.pukinskiene@gmail.com
7.  Rimantė MorkūnienėLektorėrimante_morkuniene@yahoo.de
8.  Vida StončienėLektorėstoncienevida1@gmail.com
9.  Jūratė NarbutėLektorėjurate.n@gmail.com
10.Irena ŽubrickienėLektorėi.zubrickiene@kvk.lt
11.Aušra NikolajevienėAsistentėausra.ni@gmail.com
12.Leonas JanušasNeatestuotas lektoriuslevasj@gmail.com
13.Dainius BurdulisAsistentasdainius.burdulis@gmail.com
14.Lina ŠakienėLektorėlinagedrimaite@gmail.com
15.Vida ŠereikienėNeatestuota asistentėvidsereikiene@gmail.com
17.Daliuta RimkuvienėNeatestuota lektorėrimkuvienedaliuta@gmail.com
18.Vilma ŽydžiūnaitėProfesorė (dr.)vilmzydz@takas.lt
19.Andželika ZavackienėNeatestuota lektorėandzelika.zavackiene@gmail.com
20.Daina ŠutrajevienėNeatestuota asistentėsudaina@gmail.com
21.Jūratė BeinorienėNeatestuota lektorėjuratbein@info.lt
22.Vincas UrbonasNeatestuotas docentasvincasu@gmail.com
23.Justė BeržanskienėNeatestuota asistentėj.garmute@gmail.com

SLAUGOS KATEDROS DĖSTYTOJŲ KONSULTAVIMO LAIKAS
2014 – 2015 M. M. PAVASARIO SEMESTRE 

DĖSTYTOJO PAVARDĖ, VARDASKONSULTAVIMODIENAKONSULTAVIMO LAIKASKONSULTAVIMOVIETA
Beinorienė JūratėAntradienis15.30 – 16.3048kab. (Taikos pr. 46, VšĮ Jūrininkų SPC)
Beržanskienė JustėPenktadienis10.00 – 11.0020 a. (Donelaičio g. 10)
Burdulis DainiusAntradienis14.20 – 15.20Liepojos g. 49, KU ligoninė, Aukštųjų energijų skyrius
Galdikienė NijolėKetvirtadienis16.30 – 17.30113 kab. (Jaunystės g. 1)
Janušas LeonasTrečiadienis14.00 – 15.0020 a. (Donelaičio g. 10) derinti el. paštu
Mažionienė AstaTrečiadienis16.00 – 17.0016 a. (Donelaičio g. 10)
Mockienė AldonaPirmadienis14.00 – 15.00Slaugos katedra
Morkūnienė RimantėAntradienis15.20 – 16.2028 kab.  (Dariaus ir Girėno g. 8)
Narbutė JūratėPirmadienis11.30 – 12.3011 a. (Dariaus ir Girėno g. 8)
Narvilienė DaivaTrečiadienis16.00 – 17.0012 a. (Donelaičio g. 10)
Nikolajevienė AušraKetvirtadienis17.00 – 18.0019 a. (Donelaičio g. 10)
Pukinskienė DaliaKetvirtadienis15.00 – 16.003 a. (Donelaičio g. 10)
Rimkuvienė DaliutaDėl konsultacijų kreiptis el. paštu: rimkuvienedaliuta@gmail.com
Staniulienė VidaKetvirtadienis16.00 – 17.003 a. (Donelaičio g. 8)
Stončienė VidaKetvirtadienis15.00 – 16.002 a. (Donelaičio g. 10) tel:. 867210347
Šakienė LinaPirmadienis15.00 – 16.0020 a. (Donelaičio g. 10) derinti telefonu: 868620439
Šereikienė VidaAntradienis16.00 – 17.002 a. (Donelaičio g. 10)
Šutrajevienė DainaAntradienis10.00 – 11.001 aukštas, vyr. gyd. pavaduotojos slaugai kab. (Donelaičio g. 7)
Urbonas VincasDėl konsultacijų kreiptis el. paštu: vincasu@gmail.com
Zavackienė AndželikaPenktadienis16.00 – 17.003 aukštas, administracija (VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, S. Nėries g. 3)
Žydžiūnaitė VilmaDėl konsultacijų kreiptis el. paštu: v.zydziunaite@kic.vdu.lt
Žubrickienė IrenaPenktadienis14.00 – 15.00Kineziterapijos katedra (Donelaičio g. 8)
 

Slaugos katedros dėstytojų leidybinė veikla:

 • Mažionienė A.(2011). Sveikatos ugdymas. Mokomoji knyga. Kaunas: UAB Vitae Litera.
 • Galdikienė N.(2011). Bendruomenės slauga. Mokomoji knyga. Kaunas: UAB Vitae Litera.
 • Narvilienė D.(2010). Vidaus ligos ir slauga. Mokomoji knyga. ISBN 978-9955-18-501-7. Klaipėda: KU.
 • Narvilienė D.(2012). Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga. Mokomoji knyga. Kaunas: Alma Litera.
 • Narvilienė D.(2013). Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga“ Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Mokomoji knyga. Kaunas: Alma Litera.
 • Pukinskienė D.(2010). Slaugos procesas. Studijų knyga bendrosios praktikos slaugytojams. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, ISBN 978 – 9955 – 18 – 490 – 4.
 • Pukinskienė D.(2011). Slaugos filosofija ir teorija. Mokomoji knyga. „UAB Vitae Litera“, 2011
 • Staniulienė V.(2011). Vaiko sveikatos priežiūra. 120 puslapių, Mokomoji knyga, skirta slaugos
 • studijų programos vaiko sveikatos priežiūros dalyko mokymuisi.
 • Žydžiūnaitė V.,Bubnys R., Mažuolytė G., Mikelskienė L. (2009). Mokyklos aplinkos veiksniai, lemiantys socialinę ir psichologinę pedagogų sveikatą: mokslo studija. Šiauliai: Šiaulių kolegijos leidybos centras. ISBN 978-609-415-008-1. 172 p.
 • Žydžiūnaitė V.,Stepanavičienė R., Bubnys R. (2009). Artimųjų išgyvenimai prižiūrint Alzheimerio liga sergantį asmenį: socialinio darbo kontekstas: mokslo studija. Antroji pakartotina laida. Šiauliai: Šiaulių kolegijos leidybos centras. ISBN 978-9955-643-78-4. 126 p.

 Slaugos katedros dėstytojų publikacijos:

 • Andruškienė J.,Staniulienė V.,Mažionienė A., Šumskienė A., Lenčiauskienė D., Uselienė D. (2011). Quality of life assessment among college students. ISSN 1822-3338. Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction/Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, 1 (8), p. 73-80. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla [Index Copernicus; EBSCOhost SocIndex].
 • Bartkevičienė A.,Žydžiūnaitė V.(2010). Complexity of the concept of self-directed learning. ISSN 1822-3338. Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction/Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, 1(7): 91-99. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla [Index Copernicus].
 • Butėnas, R.,Žydžiūnaitė, V.(2013). Vertybių refleksija slaugytojo veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. Sveikatos mokslai/Health Sciences, 1 (86), 166-172. doi: 10.5200/sm-hs.2013.030 ISSN 1392-6373 [Index Copernicus; EBSCO host (Academic Search Complete); Gale (Academic OneFile); ProQuest (Ulrich’s, Summon)].
 • Chamber M., Guise V., Valimaki M., Antonia M., Botelho R., Scott A.,Staniulienė V., Zanott R. International Journal of Nursing Studies, (March 2010) Volume 47, Issue 3, pages 350-362, „Nurses attitudes to mental illness: A comparison of a sample of nurses from five European countries.
 • Istomina N.,Šakienė L., Bagdonas R., Bakaite I., (2013). Komandinio darbo operacinėje efektyvumo vertinimas operacinės komandos narių požiūriu. Sveikatos mokslai 2013, 23 tomas, Nr.1, p. 155-160.
 • Galdikienė N.(2007). Klausimyno apie sąžinės suvokimą studija tarp pirminės sveikatos priežiūros specialistų: koreliacinės analizės rezultatai. ISSN 1392-6373. Sveikatos mokslai, 5 (17): 1160-1165.
 • Galdikienė N.(2007). Slaugytojų profesinio streso raiška veiklos kontekste: edukologijos ir slaugos dimensijos. Profesinis rengimas, 13: 66-82.
 • Galdikienė N.,Vaičikauskytė A. (2007). Pacientų, sergančių galvos smegenų insultu, enterinio maitinimo specifika ūmiu ligos periodu: teorinis pagrindimas. ISSN 1822 – 3338. Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, 3(1): 36-42.
 • Galdikienė N.(2008). Reikalavimai šeimos slaugytojo kompetencijų ugdymui specializacijos programoje. ISBN 978-9955-735-63-2. Slaugos specialistų rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo perspektyvos. Konferencijos medžiaga 2008 vasario 1 d., Klaipėda.
 • Liekytė S., Tichomirova J.,Staniulienė V.(2012). „Slaugos studijų programos baigiamojo kurso studentų kompetentingumo vertinimas“. ,,Studentas. Mokslas. Sveikata: respublikinės studentų mokslinės praktinės konferencijos medžiaga“.
 • Kubilienė T.,Narvilienė D.(2012). Psichomotoriškai sujaudintų pacientų elgesio valdymas Holistinė sveikata šiuolaikinėje visuomenėje: studentų teorinės ir praktinės įžvalgos. Straipsnių rinkinys. Šiaulių valstybinė kolegija.
 • Labutytė A.,Šakienė L., Mažionienė A.(2013). Slaugytojų patiriamo smurto priežastys stacionare. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. ISBN 9789955187172.
 • Mažionienė A.(2008). Slaugos specialistų kompetencijų tobulinimas socialinės partnerystės kontekste. Slauga. Mokslas ir praktika. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro leidinys slaugos specialistams, akušeriams ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, 4 (136), p. 7 – 13. Vilnius: Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras, ISSN 1648-0570.
 • Mažionienė A.(2009). Slaugytojų edukacinių kompetencijų tobulinimo poreikių vertinimas. Mokslas ir edukaciniai procesai. Science and processes of education, (7), p. 81-85. Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija, Klaipėdos verslo kolegija. ISSN 1822-4644.
 • Mažionienė A.,Klimbytė V. (2008). Krūties vėžio rizikos grupės moterų krūtų patikros būdai pirminėje profilaktikoje. Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, 4 (1), p. 81-85. Klaipėdos kolegija, ISSN 1822-3338.
 • Mažionienė A.(2008). Globalizacijos poveikis profesinio rengimo kaitai . Projekto „Aukštųjų mokyklų dėstytojų ir ūkio subjektų specialistų mokslinės kompetencijos tobulinimas“ MOKOM. Baigiamosios konferencijos pranešimų medžiaga, p.55-61. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, ISBN 978-9986-38-858-6.
 • Mažionienė A., Pukinskienė D., Galdikienė N., Staniulienė V. (2008). Privačių sveikatos priežiūros įstaigų slaugos administratorių vadybinių kompetencijų tobulinimas praktikoje. Kokybinio tyrimo ataskaita. Projekto „Verslo įmonių ir kolegijų dėstytojų gebėjimų atlikti kokybinius tyrimus ugdymas“ tyrimų ataskaitų rinkinys. STUDIJA KOMPENDIUMAS. Personalo kompetencijos ir jų tobulinimas, II tomas, p.163 – 200. Klaipėda: VšĮ socialinių mokslų kolegija, ISBN 978-9986-31-264-2.
 • Mažionienė A.,Staniulienė V., Galdikienė N., Pukinskienė D.(2009). Privačioje sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių slaugos administratorių vadybinių kompetencijų tobulinimo/si poreikiai. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, p.35-40. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, ISSN 2029-2171.
 • Mažionienė A., Žydžiūnaitė V.(2009). Slaugos specialistų kompetencijų tobulinimo strategija socialinės partnerystės kontekste. Vadyba. Management, p. 81-85. VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija. ISSN 1648-7974.
 • Moran A., Cocoman A., Scott P. A., Valimaki M.,Staniulienė V.,Matthews A.. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2009,16, 599-605 „Restraint and seclusion: a distressing treatment option?“
 • Narvilienė D., Istomina J.,Sąlyga J. (2008). Persirgusiųjų galvos smegenų insultu gyvenimo pilnatvės vertinimo aspektai. Sveikatos mokslai, 18 (2). p. 1658-1663. Vilnius, ISSN 1392-6373.
 • Narvilienė D., Istomina N.,Kirkutis A. (2008). The research on quality of life people after sroke. Baltic Nurse, (2), p. 36. Klaipeda, University of Klaipeda, ISSN 1822-9344.
 • Rakčejeva I.,Narvilienė D.(2010). „Slaugytojų patiriamos emocinės būsenos, slaugant terminalinės būklės pacientus“. Studentų tiriamųjų kompetencijų ugdymas. Straipsnių rinkinys. Klaipėdos valstybinė kolegija, p. 83-88. ISBN 978-9955-893-07-3.
 • Ranciūtė I., Beržinytė D.,Staniulienė V.(2012) „Studentų gyvenimo kokybės vertinimas“. Straipsniai bus publikuoti leidinyje ,,Studentas. Mokslas. Sveikata: respublikinės studentų mokslinės praktinės konferencijos medžiaga“.
 • Rupšienė L.,Mažionienė A.(2011). Students‘ opinion on the education of management competencies in the Social Pedagogy Study Programme. ISSN 1822-3338. Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction/Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, 1 (8), p. 18-26. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla [Index Copernicus; EBSCOhost SocIndex].
 • Staniulienė V.(2008). Slaugytojų kompetencijų vertinimo metodai bei jų psichometrinės charakteristikos: teorinė metaanalizė. Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, Nr. 4 (1). Klaipėdos kolegija, ISSN 1822-3338.
 • Staniulienė V.(2008). Slaugos studijų programos tobulinimas pagal ES standartus. Slauga. Mokslas ir praktika. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro leidinys slaugos specialistams, akušeriams ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, 4 (136), p. 4 – 7. Vilnius: Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras, ISSN 1648-0570.
 • Staniulienė V.Slaugytojų kompetencijų vertinimo metodai bei jų psichometrinės charakteristikos: teorinė metaanalizė. (2008). Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, 4 (1). Klaipėdos kolegija, ISSN 1822-3338.
 • Staniulienė V., Andruškienė J., Rėklaitienė R., Virvičiūtė D.,Mažionienė A.,Šumskienė A., Lenčiauskienė D., Uselienė D. tyrimas „Quality of Life Assessment among College Students“ 2011, Nr. 1(8). Straipsnis yra priimtas spaudai ir bus publikuotas moksliniame žurnale „Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction“ (cituojamame Index Copernicus Journal Master List ir EBSCOhost databases).
 • Staniulienė V.,Prokopec K. (2007). Reanimacijos ir intensyvios terapijos pacientų slaugos proceso dokumentavimas. Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika; Nr. 3(1), p.43-51. Klaipėdos kolegija, ISSN 1822-3338.
 • Staniulienė V.,Valimaki M.,Galdikiene N.(2008). Nurses‘ Perceptions of Ethical Issues Related to Management of Distressed and Disturbed Patients in Lithuania. Applied Research in Health and social Sciences: interface and Interaction, No 2 (5).
 • Staniulienė V.(2008). Slaugos specialistų rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo perspektyvos. Projekto „Slaugytojų kompetencijų Europos vadovo sudarymas: pirmas žingsnis į naują tarpnacionalinį procesą“. Konferencijos pranešimų medžiaga, p.17-21. Klaipėda: Druka, ISBN 978-9955-735-63-2.
 • Staniulienė V.,Chambers M., Kantaris X., Kontio R., Kuosmanen L., Scott A., Antónia Rebelo Botelho M., Zanotti R., Välimäki M. (2013). The feelings and thoughts of mental health nurses concerning the management of distressed and disturbed in-patients: a comparative qualitative European study Open Journal of Nursing, 2013, OJ doi:10.4236/ojn. Publikuota internetinėje erdvėje 2013 (http://www.SciRP.org/journal/ojn/).
 • Stončienė V.(2008). Vienintelė vertybė žemėje – žmogaus ryšys su žmogumi Slauga. Mokslas ir praktika. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro leidinys slaugos specialistams, akušeriams ir visuomenės sveikatos priežiūros; Nr.4 (136); p.5 – 6 Vilnius: Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras, ISSN 1648-0570.
 • Strelcovienė Ž.,Žydžiūnaitė V.(2010). Conception of competence in research methodology. ISSN 1822-3338. Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction/Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, 1(7): 134-139. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla [Index Copernicus].
 • Suominen T., Koponen N.,Staniuliene V.and all. (2009). Nursing students‘ attitudes towards HIV/AIDS patients in Finland, Estonia and Lithuania. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23; 282 – 289.
 • Suominen T., Koponen N.,Staniulienė V., Istomina N.,Ilme A., Kisper-Hint I.R., Vanska L.M., Valimaki M. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Publisched Online: May 7 2009 3:37 AM. „Nursing students‘ attitudes towards HIV/AIDS patients in Finland, Estonia and Lithuania“ (p.282-289).
 • Suominen T., Koponen N.,Staniuliene V., Mockiene V.and all. (2008). Nurses‘ and nursing students‘ perceptions of sexual risk behavior: a study in Finland, Estonia, and Lithuania. Journal AIDS Patient Care STDS, 22(10): 803-10.
 • Sūnelaitytė A.,Žydžiūnaitė V.(2012). Kooperuoto mokymo/si dimensijos ir jų integralumas. ISSN 1392-6241. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 22: 104-113. [CEEOL; EBSCO/Education Research Complete; EBSCO/Current Abstracts; EBSCO/Education Research Index; EBSCO/TOC Premier; MLA International Bibliography; Index Copernicus].
 • Tarja Suominen, Niina Koponen,Vida Staniulienė, Natalija Istomina, Ilme Aro, Ima-Riina Kisper-Hint, Maj-Lis Vanska, Marita Valimaki. (2008). Nursing students‘ attitudes towards HIV/ AIDS patients among nursing students in Finland, Estonia and Lithuania. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Nordic College of Caring Science, ISSN 0283 – 9318.
 • Teresevičienė M., Kaminskienė L.,Žydžiūnaitė V.,Gedvilienė G. (2012). Savimoka ir savarankiškas mokymasis aukštojoje mokykloje: kritinė diskurso analizė. ISSN 1392-5016. Acta Paedagogica Vilnensia, 29: 47-60. [C.E.E.O.L.; EBSCO (Current Abstracts, Education Research Complete, Education Research Index, Toc Premier); MLA International Bibliography].
 • Trumpulytė M.,Narvilienė D.(2012). Slaugytojo socialinės kompetencijos raiška konfliktinėse slaugos situacijose Holistinė sveikata šiuolaikinėje visuomenėje: studentų teorinės ir praktinės įžvalgos. Straipsnių rinkinys. Šiaulių valstybinė kolegija.
 • Vainoriūtė L., Gurevičius R.,Žydžiūnaitė V.(2010). Asmenų, užsikrėtusių ŽIV/sergančių AIDS, diskriminacijos patirtys Lietuvos asmens sveikatos priežiūros sektoriuje. ISSN 1392-2696 Visuomenės sveikata, 2(49): 43-50. Vilnius, Higienos institutas [Index Copernicus].
 • Valimaki M., Makkonen P.,Mockienė V., Ilme A., Blek-Vehkaluoto M., Istomina N., Kisper-Hint I.R., Staniulienė V., Koponen N. Nurse Education Today (2010) „Nursing and midwife students‘ willingess to provide care to patients with HIV/AIDS – A comprative study in Finland, Estonia and Lithuania“. 2010-01-04.
 • Žydžiūnaitė V.(2010). Experiences of nurse‘s self-management by working with cancer ill adult patients. ISSN 1392 – 6373. Sveikatos mokslai, 6(72): 3730-3734. Vilnius, UAB „Sveikata“ [Index Copernicus].
 • Žydžiūnaitė V.(2010). Slaugytojų streso patirtys dirbant su vaikais, sergančiais onkologine liga. ISSN 1392 – 6373. Sveikatos mokslai, 1(67), 2846-2850. Vilnius, UAB „Sveikata“ [Index Copernicus].
 • Žydžiūnaitė V.(2011). Reflections on possible issues for people with AIDS / HIV (PLHIV) in educational sector: fears, demands, needs and factors. Sveikatos mokslai / Health Sciences, 21 (5), 84-92. Vilnius, UAB „Sveikata“ ISSN 1392-6373 [Index Copernicus; EBSCO host (Academic Search Complete); Gale (Academic OneFile); ProQuest (Ulrich’s, Summon)].
 • Žydžiūnaitė V.,Minkutė-Henrickson R. (2010). Nurse‘s features in practising in the specialized nursing. ISSN 1822-3338. Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction/Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, 1(7): 54-64. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla [Index Copernicus].
 • Žydžiūnaitė V.,Suominen T., Åsted-Kurki P., Lepaitė D. (2010). The ethical dilemmas concerning decision-making within health care leadership: systematic literature review. Medicina ISSN 1010-660X; eISSN 1648-9144; 46(9):595-603. Kaunas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas [Thomson Reuters (ISI) Science Citation Index Expanded (SciSearch®), Journal Citation Reports / Science Edition, PubMed/MEDLINE; Index Copernicus; DOAJ databases (Directory of Open Access Journals)].
 • Žydžiūnaitė V.,Vainoriūtė L. (2011). Living with HIV/AIDS diagnosis: personal and societal perceptions. ISSN 1822-3338. Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction/Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, 1(8): 61-72. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla [Index Copernicus; EBSCOhost SocIndex].
 • Žydžiūnaitė V.,Lepaitė D, Suominen T. (2013). Leadership styles in ethical dilemas when head nurses make decisions. International Nursing Review ISSN 0020-8132 (Print; ) Online ISSN: 1466-7657; Accepted 60 (2)/60 (3). [Impact Factor: 1.038; ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2011: 36/97 (Nursing (Social Science)); 40/99 (Nursing (Science)); H Index: 22].
 • Žydžiūnaitė V.,Crisafulli S. (2012). Profesinio tapatumo vystymasis ir curriculum struktūros komponentų įgyvendinimas universitete: studentų patirtis. ISSN 1392-5016. Acta Paedagogica Vilnensia, 29: 123-132. [C.E.E.O.L.; EBSCO (Current Abstracts, Education Research Complete, Education Research Index, Toc Premier); MLA International Bibliography].
 • Žukauskienė D.,Nikolajevienė A.(2013). Lėtinio nuovargio sindromas. Slaugytojos vaidmuo slaugos procese. Slauga. Mokslas ir praktika. ISSN 1648-0570.
 • Žukauskienė D.,Nikolajevienė A.(2013). Frustracija ir stresas darbe. Jų poveikis sveikatai. Slauga. Mokslas ir praktika. ISSN 1648-0570.
 • Žukauskienė D.,Nikolajevienė A.(2013). Perdegimo sindromas ir jo prevencija. Slauga. Mokslas ir praktika. ISSN 1648-0570.
 • Žukauskienė D.,Nikolajevienė A.(2013). Potrauminio streso sindromas, psichologinis smurtas, smurto prevencija. Slauga. Mokslas ir praktika. ISSN 1648-0570.

Parašykite komentarą