Maisto technologijų katedra

Adresas: Bijūnų g. 10, LT-91223, Klaipėda
Telefonas: +370 655 38385
Elektroninis paštas: v.bradauskiene@kvk.lt

Katedros vedėja – lektorė Vijolė Bradauskienė

Studijų sritis: Technologijos mokslai.
Studijų kryptis: Maisto technologijos.

Katedroje vykdomos studijų programos

Maisto technologijų studijų programa (653E40002);

Programa akredituota iki 2015-06-30d.

Maisto technologijų studijų programa skirta rengti koleginio išsilavinimo maisto technologus, gebančius planuoti savo veiklą, vertinti maisto pramonės žaliavų, medžiagų ir produkcijos kokybę, organizuoti ir valdyti maisto produktų gamybos technologinius procesus maisto perdirbimo ir viešojo maitinimo įmonėse, gamybos procese diegti maisto saugos ir savikontrolės sistemas, vadovauti darbuotojams pagal jiems suteiktą kvalifikaciją bei įkurti verslo įmonę. Programa siekia ugdyti bendruosius studentų gebėjimus ir pilietines vertybines nuostatas, parengti specialistus, gebančius sėkmingai adaptuotis kintančioje darbo rinkoje.

Karjeros galimybės. Baigęs maisto technologijų studijų programą, absolventas gali dirbti technologu, meistru, laboratorijos darbuotoju-analitiku, maisto kokybės ir saugos atstovu, kokybės vadybininku gamybos ir prekybos įmonėse, maitinimo įmonėse, žvejybiniuose-gamybiniuose laivuose. Iniciatyvūs specialistai gali steigti savo įmonę.

Katedros dėstytojai

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėPareigosEl. paštas
1.Vijolė BradauskienėLektorėv.bradauskiene@kvk.lt
2.Jelena AndriejauskienėLektorėjelena.andriejauskiene@email.lt
3.Bernadeta GedrimienėLektorėb.gedrimiene@kvk.lt
4.Orestas LevuškinasLektoriusorestas.levuskinas@gmail.com
5.dr. Viktoras LiorančasDocentasviktoras@lva.lt
6.Kristina MontrimaitėLektorėk.montrimaite@kvk.lt
7.Genovaitė SimoneitLektorėgsimoneit@gmail.com
8.Laima StrumilienėAsistentėlaima221@yahoo.com

Maisto technologijų katedros dėstytojų konsultavimo grafikas

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėSavaitės diena
IIIIIIIVV
1.Vijolė Bradauskienė    830-1000134 aud.
2.Jelena Andriejauskienė    1800-1900139 aud.
3.Bernadeta Gedrimienė    1200-1300136 aud.
4.Orestas Levuškinas    800-930137 aud.
5.dr. Viktoras Liorančas    900-1000141 aud.
6.Kristina Montrimaitė    800-930139 aud.
7.Genovaitė Simoneit    800-930322 aud.
8.Laima Strumilienė    900-1000140 aud.

 Katedros dėstytojų leidybinė veikla: 

  • Bradauskienė V. Maitinimo įmonių veiklos organizavimas. Mokomoji knyga. Klaipėda, KU leidykla, 2013. ISBN 978-9955-18-751-6.
  • Simoneit G. Maisto įmonių ekonomikaI dalis. Mokomoji knyga. Klaipėda, KU leidykla, 2012. ISBN 978-9955-18-664-9.
  • Andriejauskienė J., Liorančas V. Žuvininkystės pagrindai ir ligos. Mokomoji knyga. Klaipėda, KU leidykla, 2011. ISBN 978-9955-18-556-7.
  • Gedrimienė B., Montrimaitė K., Liorančas V. Bendrosios maisto produktų technologijos praktiniai darbai. Klaipėda, KU leidykla, 2010. ISBN 978-9955-18-477-5.

Naujausios publikacijos:

  • Simoneit G. Dėstytojo vaidmuo kuriant ir palaikant kolegijos kultūrą. Mokslinės praktinės konferencijos „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ medžiagoje. 2013. ISSN 2029-2805 (print) ISSN 2029-2813 (online).
  • Montrimaitė K., Lapinskienė A. Odour preventation at biodiesel fuel producing enterprises Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, 2012, Nr. 1 (59), p. 31-41. ISSN 1392-1649.
  • Liorančas V., Andriejauskienė J. Amounts of heavy metals in Baltic cod meat6 th Baltic Conference on Food Science and Technology “Innovation for food science and production” FOOTBALT 2011, p. 169-171. ISBN 978-9984-48-045-9.
  • Montrimaitė K., Zaborskienė G. Riebalų rūgščių transizomerai pramoniniuose riebaluose ir lydytuose sūriuose. Respublikinės mokslinės konferencijos „Maisto sauga ir kokybė“ pranešimų medžiaga. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2011, p. 99-105. ISBN 978-609-436-010-7.
  • Simoneit G. Valdymo teorijų taikymo švietimo sistemoje analizė.Lietuvos Ekonomikos dėstytojų asociacijos leidinys „Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje 2011“ ISSN 2029-2805. Pranešimas patalpintas internete http://www.skaityk.lt.
  • Staniškis J. K., Lapinskienė A. M. Potential of greenhouse gas reduction producing and using biodiesel from fatty waste. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, 2010, Nr. 4 (54), p. 34-42. ISSN 1392-1649.

Parašykite komentarą