Informacinių technologijų katedra

Adresas: Bijūnų 10, LT- 91223 Klaipėda
Telefonas: +370 68784922
Elektroninis paštas: s.galdikiene@kvk.lt

Katedros vedėja – Sigita Galdikienė

Studijų sritis: Fiziniai mokslai
Studijų kryptis: Informatika

Katedroje vykdomos studijų programos

Informatika (653I10002);
Programa akredituota iki 2019-06-30 d.

Informatikos studijų programa skirta rengti informatikos profesinius bakalaurus, gebančius individualiai arba komandoje analizuoti, kurti, peržiūrėti ir perrašyti kompiuterių programas, siekiant ištaisyti klaidas Java, PHP ir kt. kalbomis, rengti ir tvarkyti duomenų bazes, prižiūrėti kompiuterių aparatinę ir programinę įrangą, kompiuterių vietinį tinklą.

Karjeros galimybės. Studijų programos absolventas gebės dirbti gamybos ir kitų veiklos rūšių įmonėse, kultūros, švietimo, valstybės valdymo ir gynybos struktūrose, specializuojasi kurti kompiuterių programas ar/ir prižiūrėti vietinius kompiuterių tinklus bei techninę ir programinę įrangą. Informatikos profesiniai bakalaurai reikalingi įmonėse teikiančiose programavimo, kompiuterinių sistemų priežiūros paslaugas. Taip pat jie gali dirbti įmonių IT padalinių vadovais bei darbuotojais, kompiuterinių sistemų priežiūros atsakingais darbuotojais, be didelių investicijų sukurti nuosavą verslą.

Katedros dėstytojai

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėPareigosEl. paštas
1.Sigita Galdikienėlektorės.galdikiene@kvk.lt   
2.Vilma Jakubauskienėlektorėv.jakubauskiene@kvk.lt   
3.Benita Tautavičienėlektorėb.tautaviciene@kvk.lt
4.Rima Mikaliūnienėlektorėr.mikaliuniene@kvk.lt
5.Birutė Rataitėlektorėb.rataite@kvk.lt   
6.Aidas Adomkuslektorėa.adomkus@kvk.lt
7.Julija Tekutovalektorėjulija.tekutova@yahoo.com
8.dr. Jurij Tekutovdocentas, daktarasjurij.tekutov@ku.lt
9.Valdemaras Ežerskisneatestuotas lektoriusv.ezerskis@kvk.lt
10.dr. Jonas Vaupšasneatestuotas docentasvaupsas@gmail.com
11.Denisas Bykovasneatestuotas lektorius bykovas@bykovas.lt
12.Jonas Ežerskislektoriusj.ezerskis@kvk.lt
13.Mindaugas Kurmisneatestuotas lektorius mindaugask01@gmail.com

Informacinių technologijų katedros dėstytojų konsultavimo grafikas

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėSavaitės diena
IIIIIIIVV
1.Sigita Galdikienė1520-1700213 kab.    
2.Vilma Jakubauskienė 1515-1630209 kab.    
3.Benita Tautavičienė 1515-1650215 kab.    
4.Rima Mikaliūnienė 1650-1750213 kab.   
5.Birutė Rataitė    1520-1620 213 kab.  1000-1100 213 kab. 
6.Aidas Adomkus  1520-1620213 kab.   
7.Julija Tekutova     1000-1100130 kab. 
8.dr. Jurij Tekutov 1500-1600KU, JTF319 kab.    
9.Valdemaras Ežerskis   1500-1545128 kab. 
10. Jonas Vaupšas     
11. Denisas Bykovas     
12. Jonas Ežerskis     
13.Mindaugas Kurmis     

Katedros dėstytojų leidybinė veikla:

 • Andriejauskienė, Jelena; Drizgaitė, Jurgita; Galdikienė, Sigita; Jankauskienė, Dainora; Jorudienė, Stasė;Kučinskienė, Jurga; Liebuvienė, Jūratė; Montrimaitė, Kristina; Šneiderienė, Valda; Vaitekonienė, Jūratė; Markvaldienė, Gražina (recenzent.); Nekrošienė, Rita (recenzent.); Tamelienė, Reda, Maryte (redakt.);Vaitekonienė, Jūratė (redakt.). Technologijos (inžinerijos) mokslų profesinio bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai / Jelena Andriejauskienė … [et. al.] ; Klaipėdos valstybinė kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. 95 p. : iliustr. ISBN 9789955184935.
 • Denisovas, Vitalijus; Gudas, Saulius; Tekutov, Jurij. Studijų programų reikalavimų inžinerijos metodas ir informacijos sistema // Informacijos mokslai = Information Sciences : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISSN 1392-0561. 2010, t. 53, p. 106-126. : iliustr. Prieiga per internetą: <.“>http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Informacijos_mokslai/53/106-126.pdf>. [CEEOL; EBSCO; LISA].
 • Denisovas, Vitalijus; Gudas, Saulius; Tekutov, Jurij; Tekutova, Julija; Galdikienė, Sigita.Reikalavimų valdymo sistemos taikymas informatikos krypties neuniversitetinių studijų programų tobulinimui // Profesinės studijos: teorija ir praktika : mokslinių straipsnių žurnalas = Professional studies: Theory and practice : Scientific journal / Šiaulių kolegija = Siauliai college. Šiauliai : Šiaulių kolegijos leidybos centras. ISSN 1822-3648. 2010, nr. 6, p. 239-251. : iliustr. [IndexCopernicus].
 • Denisovas, Vitalijus; Gudas, Saulius; Tekutov, Jurij; Tekutova, Julija; Galdikienė, Sigita.Reikalavimų valdymo sistemos taikymas informatikos krypties neuniversitetinių studijų programų tobulinimui // Profesinės studijos: teorija ir praktika : mokslinių straipsnių žurnalas = Professional studies: Theory and practice : Scientific journal / Šiaulių kolegija = Siauliai college. Šiauliai : Šiaulių kolegijos leidybos centras. ISSN 1822-3648. 2010, nr. 6, p. 239-251. : iliustr. [IndexCopernicus].
 • Denisovas, Vitalijus; Gudas, Saulius; Tekutov, Jurij; Tekutova, Julija. Informatikos studijų programos mokymosi pasiekimų ir profesinių reikalavimų atitikmens nustatymas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII : [konferencijos medžiaga] / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2010, T.7, p. 154-159. : iliustr.
 • Donela, Matas; Žukauskaitė, Santa; Eglynas, Tomas; Drungilas, Darius; Tekutov, Jurij.Belaidžio ryšio projektavimas skaitmeninėms valdymo sistemoms // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VIII, 2012 m. gegužės mėn. 18 d. / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2012, T.8, p. 218-221. : iliustr.
 • Ežerskienė, Sigutė; Tautavičienė, Benita. Profesinės veiklos praktikos: studentų pasiekimų vertinimas darbdavių požiūriu // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė : 7 – osios tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys = Competence of Contemporary Specialists: the Unity of Theory and Practice : 7th international conference selected papers / Kauno kolegija. Kaunas : Kauno kolegijos Leidybos centras. ISSN 2029-4557. 2013, 7, p. 204-209 : iliustr. Prieiga per internetą: <.“>https://ojs.kauko.lt/index.php/ssktipd/article/viewFile/412/415>.
 • Idzelytė, Dominyka; Mikaliūnienė, Rima. Multimedijos programų naudojimo ypatybių, kuriant mokymo(si) priemones, tyrimas // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2010 : e-studijų patirtis, aktualijos ir perspektyvos : straipsnių rinkinys (leidžiamas nuo 2003 metų) / Kauno kolegija. Technologijų fakultetas. Kompiuterinių technologijų katedra. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 1822-7244. 2010, p. 44-51 : iliustr, lent, diagr. Prieiga per internetą: <.“>https://ojs.kauko.lt/index.php/ittss/article/viewFile/160/pdf_37>.
 • Jakubauskienė, Vilma; Sūdžiuvienė, Raimonda. Savarankiškumo ugdymo aspektai nuotolinio mokymosi aplinkoje // Verslas – studijos – mokslas 2012: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija: straipsnių rinkinys / Žemaitijos kolegija, Rietavo fakultetas. Rietavas: Žemaitijos kolegija, 2012. ISBN 9786094041181. p. 174-178 : iliustr.
 • Kraniauskienė, Sigita; Jonuševičienė, Judita; Jakubauskienė, Vilma; Kavolius, Robertas.Studentų pasitenkinimo studijų kokybe analizė: Klaipėdos valstybinės kolegijos atvejis // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei : IV respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus kolegija. Vilnius : Ciklonas. ISSN 2029-2279. 2011, p. 69-78 : iliustr. Prieiga per internetą: <.“>http://eif.viko.lt/uploads/file/eif_konf_2011/Visi_sudeti_rev1_2011_final_rev9%28STR11%29.pdf>.[IndexCopernicus].
 • Kučinskas, Gintaras; Kučinskienė, Jurga; Kučinskaitė, Sigita. PowerSim sistemų dinamikos modelio pritaikymas planuojant pramoginį kraštovaizdį // Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. / Klaipėdos valstybinė kolegija = Klaipėda state college. Kaunas: UAB Vitae Litera. ISSN 1822-9778. 2013, Nr. 1(10), p. 148-153 : iliustr. [IndexCopernicus].
 • Martinkus, Dainius; Saveljev, Edvin; Tekutov, Jurij; Eglynas, Tomas; Jusis, Mindaugas.Skaitmeninių sistemų valdymo išmaniaisiais telefonais architektūros tyrimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VIII, 2012 m. gegužės mėn. 18 d. / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2012, T.8, p. 236-239. : iliustr.
 • Mikaliūnienė, Rima VPMF „Florameta“, VPMF „Studauto“ vadovė.; Sevelevičiūtė, Dovilė VPMF „Florameta“, VPMF „Studauto“ vadovė.. VPMF „Florameta“ ir VPMF „Studauto“ studentų vertinimas: geroji patirtis // Verslo praktinio mokymo firmų patirtis: idėjų kelias, galimybių erdvė, verslumo viršūnė: [mokslinių straipsnių rinkinys] / Vilniaus kolegija. Simulith centras. Vilnius : [Biznio mašinų kompanija], 2010. ISBN 9789955888499. p. 15-23. : iliustr.
 • Mikaliūnienė, Rima. Verslo praktikos (VPMF) įtaka kraštovaizdžio dizaino specialistų rengimui ir adaptacijai darbo rinkoje // Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of Urban Green Areas : scientific articles. / Klaipėdos valstybinė kolegija = Klaipeda state college. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-9778. 2011, Nr. 1(8), p. 129-134. : iliustr. Prieiga per internetą: <.“>http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/2011-17.pdf>. [IndexCopernicus].
 • Mitkuvienė, Svetlana [Миткувене С.]; Sūdžiuvienė, Raimonda [Суджювене Р.]; Jakubauskienė, Vilma [Якубаускене В.]Изменение роли преподавателя при формировании компетенций студентов // Современные аспекты педагогической работы : В 3 книгах. К3. : монография. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2013 . ISBN 9789662769241. p. 25-37 : iliustr.
 • Rataitė, Birutė; Adomkus, Aidas. Objektinio programavimo mokymas remiantis modeliavimu ir interaktyviu tyrinėjimu // Kompiuterininkų dienos – 2011 Vilnius : Žara, 2011. ISBN 9789986342625. p. 149-159 : iliustr.
 • Sūdžiuvienė, Raimonda [Суджювене Р.]; Mitkuvienė, Svetlana [Миткувене С.]; Jakubauskienė, Vilma [Якубаускене В.]К экономике, основанной на знаниях: что должен уметь современный инженер? // Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2010 = Modern directions of theoretical and applied researches’ 2010 : Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, 15-26 марта 2010 г. -Том 20 : Педагогика психология и социология / Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины. Одесский национальный морской университет. Украинская государственная академия железнодорожного транспорта. Одесса : издательство Черноморье, 2010. ISBN 9665551922. p.45-50.
 • Sūdžiuvienė, Raimonda; Jakubauskienė, Vilma. Studijų kokybės samprata: dėstytojo vaidmenų kaita vykstant ugdymo procesui // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei : V respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus kolegija. [Vilnius : Ciklonas]. ISSN 2029-2279. 2012, nr. 1(5), p. 83-89 : iliustr. [IndexCopernicus].
 • Sūdžiuvienė, Raimonda; Tautavičienė, Benita. Dėstymo metodų kaita aukštosios mokyklos modelyje // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei : IV respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus kolegija. [Vilnius : Ciklonas]. ISSN 2029-2279. 2011, nr. 1(4), p. 125-132. : iliustr. [IndexCopernicus].
 • Sūdžiuvienė, Raimonda; Tautavičienė, Benita. Dėstymo metodų taikymas fizikos ir matematikos paskaitose siekiant ugdymo kokybės // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys = Competence of Contemporary Specialists: the Unity of Theory and Practice : 5th international conference selected papers / Kauno kolegija. Kaunas : Kauno kolegijos Leidybos centras. ISSN 2029-4557. 2011, D. 2, p. 47-52. : iliustr.
 • Tautavičienė, Benita. Matematikos dalyko mokymo organizavimas mokymo vertinimo tikslų kontekste // Verslas – studijos – mokslas 2012: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija: straipsnių rinkinys / Žemaitijos kolegija, Rietavo fakultetas. Rietavas: Žemaitijos kolegija, 2012. ISBN 9786094041181. p. 10-14 : iliustr.
 • Tautavičienė, Benita. Pedagogo veiklos komponentės ugdymo tobulinimo procese // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė : VI tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys = Competence of Contemporary Specialists: the Unity of Theory and Practice : 6th international conference selected papers / Kauno kolegija. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras. ISSN 2029-4557. 2012, 6(2), p. 81-86 : iliustr.
 • Tekutov, Jurij; Gudas, Saulius; Denisovas, VitalijusStudijų programų turinio tobulinimas probleminės srities modelio pagrindu // Transformations in business & economics = verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2012, Vol. 11, No 1(25), p. 199-212. : iliustr. [Social Sciences Citation Index; EBCCO; EconLit; IBSS; SCOPUS; e-Jel; Jel on CD; Social Scisearch]. IF: 0,459.
 • Tekutov, Jurij; Gudas, Saulius; Denisovas, Vitalijus. Studijų proceso valdymas remiantis modifikuotu vertės grandinės modeliu // Informacijos mokslai : mokslo darbai = Information Sciences : reaearch papers / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2010, t. 56, p. 50-62. : iliustr. [CEEOL; Environment Complete (EBSCO); LISA].
 • Tekutov, Jurij; Gudas, Saulius; Denisovas, Vitalijus; Tekutova, Julija. The study programme requirements enhancement based on a problem domain model // INTEL-EDU 2012 : 3rd international workshop on intelligent educational systems and technology-enhanced learning. Riga : JUMI Publishing House LTD, 2012. ISBN 9789984302102. p. 108-120 : iliustr. [Conference Proceedings Citation Index].
 • Tekutov, Jurij; Gudas, Saulius; Denisovas, Vitalijus; Tekutova, Julija. Studijų programų reikalavimų inžinerijos sistema: nuo automatizuoto dokumentų valdymo prie modeliais grindžiamo kūrimo proceso // Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / Vakarų Lietuvos verslo kolegija = West Lithuania business college. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2011, 1(18), p. 33-43 : iliustr. [IndexCopernicus; CEEOL; EBSCO].
 • Tekutov, Jurij; Tekutova, Julija. Tinklinio planavimo programa // Matematikos ir informacinių technologijų mokytojo vaidmuo kuriant ir įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį: 7-osios matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinės mokslinės metodinės-praktinės konferencijos [2010 m. vasario mėn 27 d, Šiauliai] leidinys / Šiaulių universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. Šiaulių Didždvario gimnazija. [Radviliškis : Litera, 2010]. ISBN 9789955928515. p. 30-31. : iliustr.

Parašykite komentarą