Finansų ir apskaitos katedra

FINANSŲ IR APSKAITOS KATEDRA

Adresas: Jaunystėsg.1, LT- 91274, Klaipėda
Telefonas: +370 65538763
Elektroninis paštas: s.jurkaitiene@kvk.lt

Katedros vedėja – lektorė Sabina Jurkaitienė

Studijų sritis: Socialiniai mokslai

Studijų kryptis: Apskaita

Studijų kryptis: Finansai

Katedroje vykdomos studijų programos

Buhalterinė apskaita, valstybinis kodas 65303S160; naujas valstybinis kodas 653N44010
Programa akredituota iki 2020-06-30.

Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos buhalterinės apskaitos specialistą, gebantį tvarkyti ūkio subjekto apskaitą, rengti finansinę, mokestinę ir kt. atskaitomybę, vertinti finansinės būklės, veiklos rezultatus, kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais, lyginti faktinius rezultatus su planiniais, užtikrinti finansų kontrolę, teikti siūlymus įmonės finansavimo, investavimo ir kt. klausimais.

Karjeros galimybės. Baigusiems studijų programą suteikiamas buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Absolventai galės dirbti buhalteriais, vidaus auditoriais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse institucijose, vadovauti įmonių ir įstaigų apskaitos tarnyboms.

Finansai, valstybinis kodas 653N34003; naujas valstybinis kodas 653N34003
Programa akredituota iki 2020-06-30.

Finansų studijų programa skirta parengti šiuolaikišką aukštos kvalifikacijos finansų specialistą, gebantį užtikrinti tinkamą organizacijos finansų valdymo sistemos funkcionavimą, kaupti ir vertinti finansinę informaciją, taikyti darbe teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą, analizuoti ir vertinti finansinių, statistinių ir mokestinių ataskaitų duomenis, rengti ūkio subjektų planus ir užtikrinti jų įgyvendinimą.

Karjeros galimybės. Baigusiems studijų programą suteikiamas finansų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Absolventai galės dirbti finansininkais, buhalteriais, vidaus auditoriais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse institucijose, bankuose ir kitose finansų institucijose: draudimo ir investavimo įmonėse, kredito unijose, lizingo bendrovėse.

Katedros dėstytojai:

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėPareigosEl. paštas
1.Giedrė BalkytėLektorėg.balkyte@gmail.com
2.Liucija BudrienėLektorėliucija.budriene@gmail.com
3.Nijolė BudzinskienėLektorėn.budzinskiene@gmail.com
4.Jadvyga JurevičienėLektorėjurevicienej@gmail.com
5.Sabina JurkaitienėLektorės.jurkaitiene@kvk.lt
6.Deimena KiyakDocentėdeimena.kiyak@gmail.com
7.Aurelija KustienėDocentėkustiene.aurelija@gmail.com
8.Milda KvekšienėLektorėm.kveksiene@kvk.lt
9.Rėda LiniauskaitėLektorėr.liniauskaite@kvk.lt
10.Audronė MeškelienėLektorėaudroneme@gmail.com
11.Virginija PranckūnienėLektorėpranckuniene12@gmail.com
12.Lina StriaukaitėLektorėmazonyte@gmail.com
13.Janina VaitiekienėLektorėjaninavait1@gmail.com
14.Aurelija ZonienėLektorėa.zoniene@yahoo.com

Katedros dėstytojų konsultavimo grafikas (rudens semestras):

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėSavaitės diena
IIIIIIIVV
1.Giedrė Balkytė1330-1500404 kab.    
2.Liucija Budrienė1330-1500410A kab.    
3.Nijolė Budzinskienė 1330-1500405 kab.   
4.Jadvyga Jurevičienė1500-1630410A kab.    
5.Sabina Jurkaitienė  1500-1630413 kab.  
6.Deimena Kiyak   1120-1200407 kab. 
7.Aurelija Kustienė    Trečias mėnesio penktadienis1600-1700413 kab.
8.Milda Kvekšienė 1500-1630408 kab.   
9.Rėda Liniauskaitė  1330 – 1500402 kab.  
10.Audronė Meškelienė   1500-1630413 kab. 
11.Virginija Pranckūnienė  1330 – 1500404 kab.  
12.Lina Striaukaitė 1500-1545410A kab.   
13.Janina Vaitiekienė 1330-1500410A kab.   
14.Aurelija Zonienė  1330 – 1500413 kab.  

Katedros dėstytojų leidybinė veikla:

 • Balkytė G., Pranckūnienė V. Kompiuterizuotų apskaitos programų naudojimas studijų procese. Verslas – studijos – mokslas 2014: respublikinė mokslinė – praktinė konferencija: straipsnių rinkinys, p. 4-9. Rietavas, Žemaitijos kolegija, 2014, ISBN 978-9955-62-7371;
 • Balkytė G.Levickaitė I., Vaičekauskaitė I. Lietuvos ir Estijos mokesčių sistemų lyginamoji analizė. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė – praktinė studentų konferencija: mokslo darbai, p. 171-179. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija, 2014, ISSN 2351-5902;
 • Balkytė G.Beniušytė E., Jovaišaitė I., Pakalniškytė J., Šukytė S. Atsakomybė buhalterinės apskaitos procese. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė – praktinė studentų konferencija: mokslo darbai, p. 36-42. Klaipėda, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013, ISSN 2335-8858;
 • Balkytė G., Šalnytė L. Lietuvos ir Lenkijos mokesčių sistemų lyginamoji analizė. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika: mokslo darbai, p. 110-120. Kaunas, Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija, 2013, ISSN 1822-8682;
 • Balkytė G., Jurevičienė J., Pranckūnienė V. Kompiuterizuota apskaita. Metodinė priemonė. Klaipėda: KU leidykla, 2011, ISBN 978-9955-18-560-4;
 • Balkytė G., Budrienė L. Mokesčiai. Mokomoji knyga. Klaipėda: KU leidykla, 2008, ISBN 978-9955-18-293-1;
 • Budrienė L.Kėdžiutė V. Įmonės veiklos rezultatų finansinis vertinimas. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė – praktinė studentų konferencija: mokslo darbai, p. 133-142. Klaipėda, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2014, ISSN 2351-5902;
 • Budrienė L., Vyšniauskaitė N. Įmonės vertės nustatymas. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė – praktinė studentų konferencija: mokslo darbai, p. 274-283. Klaipėda, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2014, ISSN 2351-5902;
 • Budrienė L. Buhalterinės apskaitos užduotys. Metodinė priemonė. Klaipėda: KU leidykla, 2013, ISBN 978-9955-18-755-4;
 • Budrienė L.Buhalterinės apskaitos pagrindai. Metodinė priemonė. Klaipėda: KU leidykla, 2008, ISBN 978-9955-18-28-3;
 • Budzinskienė N., Kvekšienė M. Finansinė apskaita. Testų rinkinys. Klaipėda: KU leidykla, 2008, ISBN 978-9955-18-289-4;
 • Jurevičienė J. Buhalterinės apskaitos praktinės užduotys. Uždavinynas. Vilnius: UAB „Ciklonas“ leidykla, 2014, ISBN 978-609-8122-04-6;
 • Jurevičienė J. Nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės. Mokomoji knyga. UAB „Ciklonas“ leidykla, 2009, ISBN 978-9955-880-55-4;
 • Kiyak D.Ekonominio planavimo ir biudžetų sudarymo praktinės užduotys. Mokomoji knyga. Klaipėda: KU leidykla, 2010;
 • Kustienė A. Audito pagrindai. Mokomoji knyga. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012;
 • Kvekšienė M., Urbonaitė J. Matematinių metodų taikymas prognozuojant įmonės finansinius rezultatus. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika: mokslo darbai, p. 83-95. Kaunas, Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija, 2013, ISSN 1822-8682;
 • Liniauskaitė R. Komercinių bankų vertės kūrimo teoriniai aspektai.Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos, p.167-174Respublikinės doktorantų ir magistrantų mokslinės konferencijos medžiaga. Kaunas: VDU leidykla, 2010, ISSN 1822-6736;
 • Liniauskaitė R. Mažos įmonės vidaus kontrolės sistemos efektyvumo vertinimas. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje NR.2(9).Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis“ pranešimų medžiaga, p. 73-77, 2013, ISSN 2029-1280;
 • Liniauskaitė R. Audito pagrindai. Mokomoji knyga. Klaipėda: KU leidykla, 2008, ISBN 978-9955-18-298-6;
 • Liniauskaitė R. Finansų analizės praktinės užduotys. Mokomoji knyga. Klaipėda: KU leidykla, 2013, ISBN 978-955-18-739-4;
 • Meškelienė A. Valdymo apskaita. Praktinės užduotys. Klaipėda: KU leidykla, 2008, ISBN 978-9955-18-288-7;
 • Meškelienė A.Bieliauskienė L. Uždavinynas. Finansų valdymo praktinės užduotys. Klaipėda: KU leidykla, 2013, ISBN 978-9955-18-725-7;
 • Striaukaitė L. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. Mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Alytus: Alytaus kolegijos leidykla, 2007,ISSN 1822-8682;
 • Vaitiekienė J.Baltrušaitytė E., Šlepetytė A. Atsargų apskaitos ypatumai UAB „Klaipėdos keliai“. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė – praktinė studentų konferencija: mokslo darbai, p. 22-30. Klaipėda, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013, ISSN 2335-8858;
 • Vaitiekinė J., Paužuolienė J. UAB „Klaipėdos keliai“ darbuotojų motyvacija ir įmonės finansinių rezultatų sąsajos. Profesinės studijos: teorija ir praktika: mokslinių straipsnių žurnalas, p. 115-122 Šiauliai, Šiaulių kolegijos leidybos centras, 2013, ISSN 1822-3648;
 • Zonienė A. Investicijų į darbuotojų mokymą efektyvumo vertinimo modelis. Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje: Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, p. 58-63, 2011 Vilnius: UAB „Ciklonas“ leidykla, ISSN 2029-2805

Parašykite komentarą