Elektros ir mechanikos inžinerijos katedra

Adresas: Bijūnų 10, LT- 91223 Klaipėda
Telefonas: +370 65030653
Elektroninis paštas: d.stanelyte@kvk.lt

Katedros vedėja – dokt. lekt. Daiva Stanelytė

Studijų sritis:
Technologijos mokslų studijų sritis

Studijų kryptis:
Mechanikos inžinerija
Elektros inžinerija

Katedroje vykdomos studijų programos

Mechanikos inžinerija(653H32001);

Programa akredituota 2009-08-17, 1-73, akredituota iki 2015-08-17.

Pavadinimas studijų programa skirta

Mechanikos inžinerijos studijų programa skirta rengti mechanikos inžinierius, gebančius projektuoti tipines sistemas ir modernizuoti pramoninius įrenginius, įdiegiant mechatronines sistemas, kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą jų eksploatavimą bei priežiūrą, vykdyti produktų, kurie tenkintų vartotojų poreikius ir būtų konkurencingi rinkoje, gamybą.

Karjeros galimybės.

Mechanikos inžinieriai reikalingi visose mechaninės srities įmonėse, pramonės padaliniuose, gali organizuoti savo verslą arba kurti įmonę, organizuoti bei plėtoti jos veiklą, veikti tarptautinėje rinkoje. Baigus Mechanikos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti Kauno technologijos universitete.

Elektros ir automatikos inžinerija (653H62008);

Programa akredituota 2013-03-28 , SV6-24, akredituota iki , 2019-06-30

Pavadinimas studijų programa skirta

Tai aukštojo mokslo studijų programa Jums, kurie domisi elektros, elektronikos bei automatikos technologijomis, jų projektavimu bei valdymu. Studijų programa unikali savo turiniu – studijų metu įgysite fizinių ir technologinių mokslų pagrindus, teorinių ir praktinių žinių elektros, automatinio valdymo, robotikos, mechatronikos srityje. Programa skirta rengti koleginio išsilavinimo elektros inžinierius, gebančius analizuoti elektros ir automatikos įrenginių gedimų situacijas, montuoti, eksploatuoti ir remontuoti elektros įrenginius ir tinklus, valdyti šiuolaikinius technologijos įrenginius ir sistemas, taikant modernius programuojamuosius įtaisus, kvalifikuotai spręsti kylančias technines problemas.

Karjeros galimybės

Elektros ir automatikos inžinerijos absolventai gali dirbti elektros ir automatikos įrenginių eksploatavimo ir valdymo operatoriais, elektros tinklų aptarnavimo padalinių vadovais, taip pat vadovauti vidutinio dydžio įmonėms.

Absolventai laukiami elektros energetikos ir automatikos valstybinėse įmonėse, privataus verslo sektoriuje, visuomenės sveikatos centruose, galės rinktis gilesnes studijas magistrantūroje.

Studijas galima tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos studijų programas: Kauno technologijos universiteto Elektros ir valdymo inžinerijos fakultete vykdomos papildomos studijos (1–2 metų), Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultete studijuoja norintys tęsti tos pačios arba žemesnės pakopos studijas. Norintiems studijuoti užsienyje yra galimybės rinktis aukštąsias mokyklas: Technical University of Denmark, St. Petersburg State Polytechnic University, Warsaw University of technology, Princeton University.

Katedros dėstytojai

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėPareigosEl. paštas
1.Andriušienė Liudmiladocentė daktarėl.andriusiene@kvk.lt
2.Andriušis Algimantaslektoriusa.andriusis@kvk.lt
3.Ažusienis AlgimantasNeatestuotas lektoriusalffredas@gmail.com 
4.Dikun JelenaNeatestuota lektorė jeldik@bk.ru
5.Eitutienė Virginijalektorėv.eitutiene@kvk.lt
6.Grigolienė Rasadocentė daktarėgrigoliene@gmail.com
7.Rušinskienė Irenalektorėirena_rusinskiene@yahoo.com
8.Savickienė Sigutėlektorės.savickiene@kvk.lt
9.Savickas TytasLektorius t.savickas@kvk.lt
10.Stanelytė Daivadoktorantė lektorėd.stanelyte@kvk.lt
11.Šakytė RedaNeatestuota lektorė r.sakyte@kvk.
12.Šateikienė DianaLektorė diana.s@balticum-tv.lt
13.Šilys AlvydasNeatestuotas lektorius alvydas.silys@msa.lt
14.Šneiderienė Valdalektorėv.sneideriene@kvk.lt
15.Tuzikas Arūnasdr., neatestuotas docentas a.tuzikas@kvk.lt
16.Urmonienė Lionėdr., neatestuota docentė lione.urmoniene@gmail.com

Katedros dėstytojų konsultavimo grafikas

Dėstytojo vardas,pavardėIIIIIIIV
V
Andriušienė Liudmila  1515-1615309 kab. 830-1000309 kab.
Andriušis Algimantas308 (susitarus iš anksto)    
Ažusienis Alfredas    1600-1700313 kab.
Dikun Jelena1340-1410310 kab.   900-1030310 kab. 
Eitutienė Virginija   1515-1615305 kab. 930-1200305 kab.
Grigolienė Rasa1200-1330228 kab.   1200-1510228 kab.
Rušinskienė Irena 1520-1650311 kab.   830-1200311 kab.
Savickas Tytas  930-1110129-131 kab. 830-1200129-131  kab.
Savickienė Sigutė    900-1000125 kab.
Stanelytė Daiva 1530-1630312 kab.  830-1000312 kab.
Šakytė Reda 1700-1800202 kab.   
Šateikienė Diana    1545-1700312 kab.
Šilys Alvydas    1600-1700313 kab.
Šneiderienė Valda    800-900318 kab.830-1000318 kab.
Tuzikas Arūnas    800-900220 (Jaunystes g. 2,Klaipėda)
Urmonienė Lionė 1515-1615310 kab.    

Katedros dėstytojų leidybinė veikla:

 1. Andriušienė Liudmila. Elektros mašinos: transformatoriai: mokomoji knyga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. 81 p. : iliustr. ISBN 9789955187325.
 2. Andriušienė Liudmila; Karaliūnas Bronius; Lukošienė Dalia. Investigation of automatic control system in wood drying facilities. Electrical and Control Technologies : proceedings of the 7th International Conference on Electrical and Control Technologies ECT 2012 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2012, p. 17-20.
 3. Andriušienė Liudmila; Rimkus, Mindaugas; Vasiliauskas, Vytautas. Vėjo elektrinių plėtros prognozė Lietuvoje. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: mokslo darbai [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2335-8858. 2013, 1(1), p. 180-186
 4. Artemčiukas Edgaras; Plėštys Rimantas; Andziulis Arūnas; Gerasimov Konstantin; Žulkas Evaldas; Pašviestis Linas Krauze, A. Real-time control system for various applications using sensor fusion algorithm. Electronics and Electrical Engineers. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. 2012, Vol. 18, nr. 10, p. 61-64
 5. Eitutienė Virginija; Urnikis Vytautas. LED šviestuvų naudojimo ekonominis pagrindimas. Verslo ir technologijų įžvalgos 2011 : respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija. Technologijų fakultetas. Klaipėda, 2011. ISBN 9789955893103. p. 227-233
 6. Eitutienė Virginija; Ročys, Rainoldas. IR spindulių šildymo plokščių taikymas patalpų šildymui. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: mokslo darbai [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2335-8858. 2013, 1(1), p. 196-202
 7. Lekavičė Rasa [Grigolienė Rasa]; Grublienė Violeta Problems and opportunities for development of Lithuanian marine fisheries sector in the context of Lithuanian marine cluster formation. Rural Development 2013 : proceedings of the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013.  Aleksandras Stulginskis university, Akademija, Kaunas district, Lithuania. Akademija :ASU publishing centre. ISSN 1822-3230. 2013, Vol. 6, book 1, p. 153-158
 8. Lekavičė Rasa [Grigolienė Rasa]; Daračienė Rasa. Mokymosi visą gyvenimą ir įgytų kompetencijų pripažinimo vieta Bolonijos procese. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje. Applied research in studies and practice. Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. 2013, 2 (9), p. 111-117
 9. Grigolienė Rasa; Austynas Dovydas; Šiaulys Karolis; Tamokaitis Saulius. Šiuolaikinės inžinerinės medžiagos automobilių pramonėje. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: mokslo darbai [elektroninis išteklius. Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2351-5902. 2014, 1(5), p. 5-13
 10. Rušinskienė Irena; Toleikis Šarūnas. Geoterminės energijos išteklių naudojimas Lietuvoje. Verslo ir technologijų įžvalgos 2010: respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija. Technologijų fakultetas. Klaipėda, 2010. ISBN 9789955893080. p. 214-219
 11. Rušinskienė Irena; Misevičius Marius. Elektromagnetinių skysčių srauto jutiklių ypatumai ir jų panaudojimas srauto matavimui. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: mokslo darbai [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2335-8858. 2013, 1(1), p. 149-153
 12. Šateikienė Diana; Lekstutis Šarūnas. Laivo nutekamosios sistemos modernizavimo analizė. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: mokslo darbai [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2335-8858. 2013, 1(1), p. 116-126
 13. Savickienė Sigutė; Kriaušiūnas Egidijus; Milašauskas Žilvinas. Riedėjimo guoliai ir jų pasiūla. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: mokslo darbai [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2335-8858. 2013, 1(1), p. 85-92
 14. Savickienė Sigutė; Vaitekonienė Jūratė. Motyvuojančios studijų aplinkos kūrimo priemonių raiška Klaipėdos valstybinės kolegijos inžinerinėse studijose. Verslas – studijos– mokslas 2014: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija: straipsnių rinkinys. Žemaitijos kolegija, Rietavo fakultetas. Rietavas: Žemaitijos kolegija, 2014. ISBN 9789955627371. p. 94-101
 15. Stanelytė Daiva; Andziulienė Beatričė; Drungilas Darius. Eismo srautų prognozavimo modelis. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai : Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2012, t. 53, p. 249-253
 16. Stanelytė Daiva; Andziulienė Beatričė. Bendrosios Lietuvos geležinkelių informacinės sistemos dabartis ir perspektyvos. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VIII, 2012 m. gegužės mėn. 18 d. Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2012, T.8, p. 202-207
 17. Stanelytė Daiva; Andziulienė Beatričė. LED internetinė svetainė su duomenų baze. Verslo ir technologijų įžvalgos 2010 : respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] /Klaipėdos valstybinė kolegija. Technologijų fakultetas. Klaipėda, 2010. ISBN 9789955893080. p. 182-186
 18. Stanelytė Daiva; Jacikas Vilius; Kerinas Kęstutis. Pastovią įtampą aukštinantis modulis ir jo pritaikymas. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: mokslo darbai [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2335-8858. 2013, 1(1), p. 62-67
 19. Stanelytė Daiva; Dovidauskas Egidijus;. Oro linijų laidininkų parinkimas. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: mokslo darbai [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2335-8858. 2013, 1(1), p. 49-52
 20. Stanelytė Daiva; Januta Lukas; Zubavičius Orestas;. Aerostatinių guolių panaudojimas turbo mechanizmuose. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: mokslo darbai [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2351-5902. 2014, 1(5), p. 98-102
 21. Stanelytė Daiva; Artemčiukas Edgaras. Pralgauskas Artūras; Valentukonis Laimonas;;. Automobilio oro padavimo sistemos valdymas arduino mikrovaldikliu. Verslo ir technologijų įžvalgos: respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: mokslo darbai [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2351-5902. 2014, 1(5), p. 218-223
 22. Šateikienė Diana; Stanelytė Daiva. Laivo balastinio vandens valymo metodų analizė ir parinkimo kriterijai. Jaunųjų mokslininkų darbai. Journal of Young Scientists. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2013, 1(39), p. 138-141
 23. Šateikienė Diana; Stanelytė Daiva. Laivo balastinio vandens valymo metodų parinkimo parametrų analizė ir diegimo problemos. Journal of Young Scientists. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2014, 2(42)
 24. Šneiderienė Valda; Tamelienė Reda, Marytė (redakt.); Bielskis, Antanas, Andrius (recenzent.). Programuojamieji loginiai valdikliai. Valda Šneiderienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. 79 p.: iliustr. ISBN 9789955186656
 25. Šneiderienė Valda; Andriejauskienė Jelena; Drizgaitė Jurgita; Galdikienė Sigita; Jankauskienė Dainora; Jorudienė Stasė; Kučinskienė Jurga; Liebuvienė Jūratė; Montrimaitė Kristina; Vaitekonienė Jūratė; Markvaldienė Gražina (recenzent.); Nekrošienė Rita (recenzent.); Tamelienė Reda, Maryte (redakt.); Vaitekonienė Jūratė (redakt.). Technologijos (inžinerijos) mokslų profesinio bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Jelena Andriejauskienė [et. al.] ; Klaipėdos valstybinė kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. 95 p. : iliustr. ISBN 9789955184935
 26. Šneiderienė Valda; Pikturnienė Aldona Zita. Klaipėdos miesto VI-ojo gyvenamojo rajono želdyno dirbtinio apšvietimo įvertinimas. Miestų želdynų formavimas: mokslo darbai. Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėdos valstybinė kolegija. Klaipėda state college. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-9778. 2010, Nr.1(7), p. 166-171.
 27. Šneiderienė Valda; Sakalauskas Tomas. Metalo gaminių apdirbimo valdymo modeliavimas Petri tinklais. Verslo ir technologijų įžvalgos 2010 : respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija. Technologijų fakultetas. Klaipėda, 2010. ISBN 9789955893080. p. 164-168
 28. Šneiderienė Valda; Žilinskas Tadas;. LED šviestuvų naudojimas dekoratyviniam apšvietimui. Verslo ir technologijų įžvalgos 2010 : respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius]. Klaipėdos valstybinė kolegija. Technologijų fakultetas. Klaipėda, 2010. ISBN 9789955893080. p. 249-253

Tęstinis mokymas- neformalių mokymo programų įgyvendinimas:

 • Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymo programa.
 • Jėgos ir apšvietimo tinklų elektriko mokymo programa.
 • Įmonės elektros ūkio veiklos organizavimas.
 • Technologijos procesų automatinis valdymas.
 • Vartotojų elektros tinklų projektavimas ir įrengimas.

Parašykite komentarą